Werk vinden

Op de site van de Vlaamse overheid vindt u alles over werk vinden en een onderneming beginnen.

De Vlaamse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling (VDAB) zorgt ervoor dat werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden op de arbeidsmarkt.