Werfverkeer Hollestraat bouw eerstegraadsschool Veltem-Beisem

Van 16 augustus 2021 tot 31 augustus 2023 wordt het werfverkeer via de Hollestraat geleid.

Verkeersingrepen

 • Er geldt een parkeerverbod in de Hollestraat van huisnummer 37 tot huisnummer 39.
  De maatregel wordt in eerste instantie aangekondigd door verkeersborden E3; vanaf het najaar door gele belijning.
 • Aan het kruispunt van de Hollestraat met de Pastoor De Clerkstraat wordt de hindernis (bloembak) weggenomen.
 • Tussen de Blokstraat en de Pastoor De Clerkstraat wordt de Hollestraat toegelaten voor alle verkeer in dubbele rijrichting.
  De maatregel wordt aangekondigd door verkeersbord A39 en een bord met melding “gewijzigde verkeerssituatie”.
  Het beperkt enkelrichtingsverkeer wordt daarbij opgeheven. Daarvoor worden de borden
  C1 en F19 plus onderborden M3 en M5 verwijderd.
 • Het verkeer dat de Hollestraat verlaat, zal linksaf moeten rijden, uitgezonderd fietsers.
  De maatregel wordt aangekondigd door verkeersbord D1e.
maandag 9 augustus 2021 19.28 u.