welzijnsraad

Welzijn, zorg er zelf mee voor!

De gemiddelde inwoner van Herent heeft een hoog inkomen. Hij behoort tot de top zeven van Vlaanderen…

Maar er is een 'maar'. Niet iedereen heeft het even breed. Bovendien staat welvaart niet meteen gelijk met welzijn.

Neen, niet iedereen in Herent heeft 'gelijke kansen' en het 'welzijn' komt niet op je bankrekening.

Het maatschappelijke welzijn is zo breed dat het niet alleen van officiële instanties kan afhangen.

Wie kan lid worden van de welzijnsraad en, zo mogelijk, van de kerngroep of een werkgroep? Iedereen! Dus niet alleen beroepsmensen of deskundigen. Niet alleen vertegenwoordigers van belangengroepen of verenigingen, maar ook 'gewone' burgers. Ervaring is mooi meegenomen, maar de enige, echte vereiste is een open oog en insluitend hart. Wie wil aansluiten kan dat ook nu nog doen.