Welkom in De Kouter, op afspraak

Een afspraak maak je online of telefonisch, maar het kan ook persoonlijk aan het onthaal. Door je op afspraak te ontvangen aan het loket, verkorten we wachttijden en vermijden we een overrompeling in de wachtzaal. Bij het vastleggen van je afspraak, zie je wat je moet meebrengen.

www.herent.be/maakafspraak 

We werken al sinds 2019 na afspraak. Toch brengen we die werkwijze nog eens graag onder de aandacht omdat sommige (al dan niet nieuwe) inwoners ervan uitgaan dat het afsprakensysteem enkel tijdens de coronaperiode gehanteerd werd. We blijven ook nu verder op afspraak
werken. We zijn namelijk sterk overtuigd van de meerwaarde ervan, zowel voor
de inwoners als voor het personeel.

vrijdag 17 maart 2023 9.02 u.