Werken voor verkaveling Haachtstraat/Overstraat

De aanleg van de verkaveling Haachtstraat/Overstraat (project van Vivinvest) gaat van start:

  • in de week van 26 tot 30 maart 2018 wordt het materiaal aangevoerd.
  • Op 30 maart begint het voorbereidende werk met de gedeeltelijke ontruiming van het speeltuintje aan Binnenhof en de inrichting van de werf.
  • Op 9 april starten dan de eigenlijke werkzaamheden.

Daarvoor worden er enkele verkeersmaatregelen getroffen. 

Hoe gaan we te werk?

  • Vanaf 9 april wordt het voetwegje tussen Binnenhof en Overstraat volledig afgesloten (er is geen doorgang mogelijk) en dat tot het einde van het werk.
  • Er komt een tijdelijke toegang aan het speeltuintje aan Binnenhof voor voetgangers en fietsers naar de school.
  • De toegang van de Overstraat naar de Toverveldschool blijft gevrijwaard via de voetweg.
  • Vanaf 9 april geldt er een parkeerverbod in Binnenhof tussen de Binnenstraat en het speeltuintje (huisnr. 8) om de toegang van het werfverkeer naar de werf veilig te laten verlopen.
  • Het voetpad in de Haachtstraat wordt afgesloten tussen Haachtstraat 47 en de Overstraat (werfzijde). De voetgangers moeten de Haachtstraat dus tijdig oversteken en hun weg voortzetten aan de kant van de even huisnummers.
  • De Haachtstraat en de Overstraat blijven toegankelijk voor het verkeer.

Meer info

De aannemer van het werk is de firma V & V Infra. De werkdag begint om 7 uur.