Wegenis- en rioleringswerken in de Belsenakestraat

Vaststelling gemeenteraad oktober 2022

Dit gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan kadert in het project “Belsenakestraat - aanleg van 2DWA-stelsel met maximale afkoppeling op privéterrein en wegenis ” werd voorlopig door de gemeenteraad vastgesteld op 11 oktober 2022.

Afkoppelen van regen- en afvalwater | Aquafin

Bekendmaking besluit gemeenteraad - 31 januari 2023


DEFINITIEVE VASTSTELLING

Conform het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019 maakt het college van burgemeester en schepenen het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2023 bekend over de definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan van de Belsenakestraat.

Dit gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan kadert in het project “Belsenakestraat - aanleg van 2DWA-stelsel met maximale afkoppeling op privéterrein en wegenis” en werd definitief door de gemeenteraad vastgesteld op 31 januari 2023.

Aangezien de gemeente niet binnen een termijn van dertig dagen op de hoogte is gebracht van een georganiseerd administratief beroep als vermeld in artikel 24 van het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019, wordt het besluit tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Dit besluit van 31 januari 2023 heeft uitwerking 14 dagen na deze bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.