Wegenis- en rioleringswerken in de Belsenakestraat

Vaststelling gemeenteraad oktober 2022

Dit gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan kadert in het project “Belsenakestraat - aanleg van 2DWA-stelsel met maximale afkoppeling op privéterrein en wegenis ” werd voorlopig door de gemeenteraad vastgesteld op 11 oktober 2022.

Afkoppelen van regen- en afvalwater | Aquafin

Bekendmaking besluit gemeenteraad - 31 januari 2023


DEFINITIEVE VASTSTELLING

Conform het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019 maakt het college van burgemeester en schepenen het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2023 bekend over de definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan van de Belsenakestraat.

Dit gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan kadert in het project “Belsenakestraat - aanleg van 2DWA-stelsel met maximale afkoppeling op privéterrein en wegenis” en werd definitief door de gemeenteraad vastgesteld op 31 januari 2023.

De beslissing tot definitieve vaststelling en het gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan kunnen gedurende 30 dagen geraadpleegd worden in de bijlages. Deze documenten liggen tijdens die periode ook ter inzage in De Kouter, Het Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6 - 3020 Herent, tijdens de openingsuren, aan het onthaal.

Er kan tegen de beslissing van de gemeenteraad beroep ingediend worden bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. Het document om beroep in te dienen vind je hier.