Wegen- en rioleringswerken in het Molenveld met nieuwe verbindingsweg

De werken tussen de Rijwegbrug en de Kouterstraat zijn op 10 april begonnen. In een deel van de Kouterstraat wordt riolering gelegd voor afvalwater. Tussen het Brampad en de (nieuwe) Myrna Mackstraat komt een dubbelrichtingsfietspad. De kruispunten van de Myrna Mackstraat met de Rijweg en de Kouterstraat worden heringericht. De Myrna Mackstraat is opengesteld op 10 november 2017. De Kleine Molenweg en het kruispunt van de Kleine Molenweg met de Rijweg worden heraangelegd. Er is enkel nog hinder in de Kleine Molenweg en aan het kruispunt.

Raadpleeg het stratenplan voor een overzicht van de werken.

Volg de nieuwsberichten onderaan de pagina.

Hoe gaan we te werk?

Deel 1 begint na bouwverlof (vanaf 31 juli) en duurt ongeveer 3 maanden  

 • De Kouterstraat - deel tussen Myrna Mackstraat en Spoorwegstraat – wordt volledig afgesloten aan de Myrna Mackstraat in beide richtingen. De omleiding loopt via Rijweg en Leo Meulemansstraat in beide richtingen. De Rijweg wordt voor de duur van de werken dubbelrichting.
 • Tijdens deze fase wordt de riolering aan het nieuwe kruispunt en in de Kouterstraat aangelegd.
 • Het recyclagepark is bereikbaar via de Spoorwegstraat.

Deel 2 begint eind augustus en duurt tot eind oktober

 • De Kouterstraat is aan de Myrna Mackstraat nog steeds afgesloten.
 • Bijkomend wordt ook het kruispunt van de Rijweg met de Myrna Mackstraat onderaan de brug afgesloten. Daar wordt wel een tijdelijke werfweg aangelegd waardoor het verkeer op één rijvak door lichten geregeld kan worden.
 • Tijdens die fase worden de fundering, de bovenbouw van de Myrna Mackstraat, de nutsleidingen en de nieuwe kruispunten aangelegd.

Deel 3 volgt na de openstelling van de Myrna Mackstraat, +/- november

 • Heraanleg van de Kleine Molenweg en het kruispunt van de Kleine Molenweg met de Rijweg.
 • Het verkeer kan via Rijweg - Myrna Mackstraat – Spoorwegstraat passeren.
 • Er is dan enkel nog hinder in de Kleine Molenweg en aan het kruispunt.

Verkeersingrepen (opgeheven 10/11/17)

 • In de Rijweg wordt voor de duur van de werken dubbelrichtingsverkeer ingesteld van aan de Kouterstraat tot aan de Leo Meulemansstraat.
 • De Rijweg wordt geknipt (volledig afgesloten) net na het kruispunt met de Leo Meulemansstraat (richting Leuven) om sluipverkeer aan de school en het speelpleintje te voorkomen.
 • Tijdens de werken wordt in de Leo Meulemansstraat een snelheidsbeperking van 30 km/u ingevoerd voor alle verkeer. Er wordt ook tijdelijk een as-verschuiving aangelegd.
 • Omdat bij de evaluatie (augustus 2017) bleek dat de snelheidsbeperking onvoldoende wordt nageleefd wordt het totale parkeerverbod in de Leo Meulemansstraat gedeeltelijk opgeheven zodat de geparkeerde voertuigen een hindernis vormen. Op volgende plaatsen wordt het parkeren opnieuw toegelaten (rekening houdend met de wettelijke voorschriften):
  • Leo Meulemansstraat tussen nrs. 15 en 17.
  • Leo Meulemansstraat tussen nrs. 18 en 26.
  • Leo Meulemansstraat ter hoogte van nr. 53.
  • Leo Meulemansstraat ter hoogte van nr. 70 B.
 • De parkeerplaatsen worden aangeduid door belijning, in de loop van de week van 21 augustus 2017. De aanpassing van het parkeerverbod gaat gelijktijdig in.
 • De bussen van De Lijn volgen de omleiding. Er komen twee tijdelijke opstapplaatsen.
 • Het recyclagepark blijft bereikbaar via de Spoorwegstraat.

Vermijd de Rijweg (opgeheven 10/11/17)

We vragen om zoveel als mogelijk de Rijweg te vermijden en om te rijden langs de noordkant van Herent (Mechelsesteenweg en Omleiding).

Meer info

Een nieuwe verbinding, een nieuwe verkeersroute

Na alle werken wordt de hoofdrichting voor het verkeer in beide richtingen: de Rijwegbrug over het spoor, aan de Kleine Molenweg naar de Myrna Mackstraat en zo verder naar de Kouterstraat en Spoorwegstraat.
De nieuwe verkeersstroom vormt het sluitstuk op de veranderde inrichting van de Rijweg met gedeeltelijk eenrichtingsverkeer en afsluiting aan de Mechelsesteenweg (N26). Daarmee wordt een van de doelstellingen van het Herentse mobiliteitsplan omgezet. De ingreep zorgt voor een betere zuidelijke ontsluiting van het centrum en bereikbaarheid van de parking ten zuiden van het station.

Naam nieuwe straat

De nieuwe straat draagt de naam van de Guatemalteekse antropologe en mensenrechtenactiviste die voor de rechten van de oorspronkelijke Maya-bevolking van Guatemala opkwam en in de nasleep van de verscheurende burgeroorlog werd vermoord. Door de straat naar haar te vernoemen, eert de gemeente haar vreedzame engagement en bevestigt ze Herents duurzame inzet voor de zusterband met de Maya-Q'eqchi'.

Blijf op de hoogte met de elektronische nieuwsbrief

Klik op de knop ‘Nieuwsbrief’ op de startpagina. Vink de nieuwsbrief ‘Wegen- en rioleringswerken voor verkaveling Molenveld’ aan, vul uw mailadres in en klik op ‘Abonneer’. U ontvangt een automatische vraag tot bevestiging.