Wegen- en rioleringswerken dorpskern Veltem

Aquafin legt een gescheiden riolering aan met als doel de woningen van de Pastoor De Clerckstraat, Dorpsplein en Lod. Van Veltemstraat af te koppelen. 

De gemeente Herent maakt van die gelegenheid gebruik om simultaan verfraaiingswerken uit te voeren in het dorpscentrum. 

Wanneer beginnen de werken

Voor de aanleg van de riolen kan beginnen, moet nog een hele weg worden
afgelegd: plannen afwerken en laten goedkeuren, vergunningen aanvragen, aannemer
aanduiden ... Daarom beginnen de werken vermoedelijk in het najaar van 2023.

Wat betekent dat voor jou

ln de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij worden afvalwater
en regenwater apart afgevoerd. Het propere regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen of langs grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop.

 • Als eigenaar ben je verplicht om het afvalwater van je woning (wc, bad, spoelbak ...)
  onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doe je door regenwater uit de afvalwaterafvoer te weren. We noemen dat afkoppelen. Moet je afkoppelen? Dan krijg je gratis advies van onze afkoppelingsdeskundige. Meer info over afkoppelen vind je op +32 (0)3 450 45 11 en op onze website: https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/afkoppelen-van-regen-en-afvalwater
 • Controleer de waterdichtheid van je kelder
  Doordat we de oude - en dus vaak versleten - rioleringsbuizen in je straat vervangen, is het mogelijk dat het grondwaterpeil stijgt. Dat lijkt vreemd, maar de kapotte of poreuze buizen slorpten het grondwater op en voerden het mee af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De nieuwe buizen zijn wel waterdicht. Ze voeren geen grondwater af. Hierdoor kan het grondwater opnieuw stijgen tot het oorspronkelijke niveau. Een kelder waar nooit eerder vochtproblemen zijn geweest, kan dan toch nat worden.
  Om eventuele waterschade te voorkomen, is het belangrijk dat je je kelder hiertegen
  beveiligt. Laat je kelder preventief waterdicht maken of pomp het binnensijpelende
  grondwater weg met een pompinstallatie. Plaats tot slot je elektrische toestellen op hoogte.

Blijf op de hoogte

Vanaf nu informeren we je verder over het verloop van het rioleringsproject. Zodra de
aannemer is aangeduid, wordt opnieuw een infomoment georganiseerd. Dan hoor je meer over de timing en fasering van de werken, de veiligheid, de bereikbaarheid van de woningen.

Zoals alle openbare werken zullen deze rioleringswerken hinder veroorzaken. We doen er
echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Maar na de werken loopt je
afvalwater niet meer ongezuiverd de beek in. Met je hulp en begrip werken we aan proper
water in alle beken en rivieren.