Week van de opvoeding

De Week van de Opvoeding vindt elk jaar plaats van 16 tot 23 mei. De campagne maakt opvoeden en ouderschap zichtbaar en bespreekbaar. Het thema van de Week van de Opvoeding 2018 is Opvoeden is samenspel.

Opvoeden is samenspel: allemaal wereldburgers!
De wereld is groot en we maken er allemaal samen deel van uit. Kinderen laten opgroeien tot echte wereldburgers, betekent dat we hen van jongs af aan een stem geven en hen de superdiverse kleurrijke wereld waarin we leven, laten mee-maken. Door te leren luisteren, verantwoordelijkheid te delen en respect te hebben voor ieders eigenheid, draagt ieder zijn steentje bij aan een warme en begripvolle wereld waarin we niet naast, maar met elkaar leven.

Ook in Herent worden enkele activiteiten georganiseerd. De deelname is steeds gratis!

Meer info: www.weekvandeopvoeding.be