Waterverbruik, toelage

U kunt bij het OCMW een financiële tussenkomst vragen in de kosten voor uw waterverbruik.

Voor wie

Personen met een beperkt inkomen of in een moeilijke financiële situatie komen in aanmerking.

Hoe gaan we te werk?

De maatschappelijk werker maakt samen met u een overzicht op van uw financiële situatie. Op basis van dat overzicht wordt beslist of u al of niet recht hebt op een toelage.