Waterverbruik, toelage

Je kunt bij het OCMW een financiële tussenkomst vragen in de kosten voor je waterverbruik.

Voor wie

Personen met een beperkt inkomen of in een moeilijke financiële situatie komen in aanmerking.

Hoe gaan we te werk?

De maatschappelijk werker maakt samen met je een overzicht op van je financiële situatie. Op basis van dat overzicht wordt beslist of je al of niet recht hebt op een toelage.