Waterverbruik, toelage

U kunt bij het OCMW een financiële tussenkomst vragen in de kosten voor uw waterverbruik.

Voor wie

Personen met een beperkt inkomen of in een moeilijke financiële situatie komen in aanmerking.

Hoe gaan we te werk?

De maatschappelijk werker maakt samen met u een overzicht op van uw financiële situatie. Op basis van dat overzicht wordt beslist of u al of niet recht hebt op een toelage.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.