Wat moet u doen bij quarantaine

Wat moet ik verstaan onder ‘quarantaine’?

Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Test u positief, dan worden alle huisgenoten als hoogrisicocontacten beschouwd en moeten ook zij in quarantaine.

Wat is het verschil tussen quarantaine en zelfisolatie?

Als u in quarantaine moet gaan, is dat voor een periode van 14 dagen. Op dat moment is er enkel een vermoeden dat u drager van het virus bent, u bent (nog) niet ziek. U had bijvoorbeeld nauw contact met iemand die positief getest heeft, was in een gebied met hoge viruscirculatie (“rode zone”), of in een oranje zone, waar u deelnam aan “risicovolle activiteiten” zoals familiebezoeken of het nachtleven.

Als u gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als u ziek bent of een positieve test hebt afgelegd. Vanaf het moment dat de symptomen doorbreken, blijft u niet langer dan 7 dagen besmettelijk.

Uitgelegd in beeldtaal

Wanneer ben ik verplicht om in quarantaine te gaan?

U moet in quarantaine:

 • wanneer u symptomen vertoont van Covid-19, in afwachting van het testresultaat.
 • Wanneer u positief getest werd op Covid-19.
 • Wanneer u in contact bent geweest met iemand die Covid-positief is of symptomen vertoont. Dit heet een ‘hoogrisicocontact’.
 • Wanneer u uit een rode zone (terug)komt in België, moet u onmiddellijk de quarantaine respecteren voor 2 weken. Ook het ondergaan van een Covid-19-test is verplicht. De zelfisolatie geldt voor iedereen die op dat moment onder hetzelfde dak woont.

Wanneer is het aangeraden om in quarantaine te gaan?

 • Wanneer u uit een oranje zone (terug)komt in België. Dat is geen wettelijke verplichting.

Moet ik tijdens de quarantaine bijkomende vakantiedagen opnemen?

 • Uw huisarts zal u een quarantaine-attest geven, maar dit is geen ziektebriefje. Daarmee kunt u aan uw werkgever bewijzen dat u in quarantaine of zelfisolatie moet blijven. Telewerken is toegestaan.
 • Als u niet kunt telewerken, dan kunt u een beroep doen op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die door quarantaine of zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen een beroep doen op een overbruggingsrecht.
 • Opgelet: voor essentiële beroepen (vb. mensen in de zorgsector) gelden specifieke regels. Contacteer uw werkgever.

Welke regels moet ik respecteren tijdens mijn quarantaine?

Volgende regels gelden voor iedereen die in quarantaine gaat, ook al bent u niet ziek of Covid-positief.

 • Bezoek is niet toegestaan.
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan. Telewerk is wel mogelijk. Opgelet: voor essentiële beroepen gelden specifieke regels. Contacteer daarvoor uw werkgever.
 • Tijdens de quarantaine moet u bereikbaar blijven voor de contactopvolgers en uw medewerking verlenen aan het oplijsten van uw nauwe contacten.
 • Blijf tijdens de quarantaine binnenshuis (incl. tuin of terras). U mag enkel de woning verlaten voor de volgende essentiële verplaatsingen en daarbij moet u verplicht een (stoffen) mondmasker dragen:
  • bezoek aan uw huisarts of voor dringende medische zorgen;
  • aankoop van basisbenodigdheden zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders daarvoor kan zorgen en per uitzondering. U kunt de zaken die u nodig hebt aan huis laten leveren;
  • regelen van dringende juridische/financiële kwesties;
  • voor de personen die essentieel werk verrichten of een erkende, dwingende reden hebben: verplaatsingen voor de daaraan verbonden essentiële en kortdurende activiteit (een essentiële activiteit niet kan worden uitgesteld tot nadat de periode van quarantaine is afgelopen, zoals de begrafenis van een familielid).
 • Vermijd verplaatsingen met het openbaar vervoer.
 • Ga niet in quarantaine op een adres waar ook personen wonen die tot een risicogroep behoren (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
 • Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt.

Welke aanvullende regels moet ik respecteren tijdens mijn quarantaine als ik ziek of Covid-positief getest ben?

 • Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden. Bewaar steeds een afstand van 1,5 meter.
 • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten.
 • Indien mogelijk moet u een apart toilet en badkamer gebruiken. Als dat niet kan, dan moet u die desinfecteren.
 • Open zo vaak mogelijk de ramen van de kamers waar u verblijft.
 • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden.
 • Meer uitleg over desinfecteren en persoonlijke hygiëne vindt u in het hygiëneadvies van de hogere overheid (onderstaand document).

Ik zit in quarantaine en er is niemand om me te helpen.

Zit u of uw gezin in quarantaine en is er niemand waarop u een beroep kunt doen om bijvoorbeeld boodschappen te doen of medicijnen te halen? Bel tijdens de openingsuren 016 85 30 20 van De Kouter of mail naar info@herent.be. Al uw (hulp)vragen worden er in alle vertrouwelijkheid behandeld.

Informatie over het coronavirus vindt u de website: www.info-coronavirus.be