Wat als ... er COVID-19 in uw vereniging sluipt?

Wat gebeurt er wanneer COVID-19 opduikt in de sportclub/jeugdbeweging via leden, leiders, ouders, lesgevers/coaches of personeel? Hieronder vindt u wat meer uitleg over hoe er gehandeld wordt.

 • Bij twijfels en vragen neemt u het beste contact op met uw huisarts of sportarts.
 • Is er een besmetting bij een van uw leden, aarzel niet om contact op te nemen met de liaisonarts (arts per gemeente) of de medische expert van de eerstelijnszone. Zij zullen u begeleiden om te bepalen wie een hoogrisico-contact is.
 • U brengt daarnaast ook het lokale bestuur op de hoogte om u mee te ondersteunen omtrent de communicatie (zie lijst onderaan).

Vooraf: wat is het verschil tussen ‘quarantaine’ en ‘thuisisolatie’?

Als men in quarantaine moet gaan, is dat voor een periode die loopt tot 7 dagen na het laatste nauwe (risicovolle) contact met een besmet persoon. Er is enkel een vermoeden dat u drager van het virus bent, u bent (nog) niet ziek en een eventuele test is (nog) negatief.

Als u gevraagd wordt om in (thuis)isolatie te gaan, is dat omdat u positief testte op of COVID-19 hebt. Dit is gedurende een periode van (minstens) 7 dagen. De besmettelijke periode voor personen zonder klachten kan zolang duren. Bij symptomen wordt de thuisisolatie pas opgeheven als een persoon drie dagen koortsvrij is en weinig tot geen klachten meer heeft. Er wordt ook contactonderzoek gestart rondom de persoon met het positieve resultaat. Zo kunnen we de verspreiding van het coronavirus sneller stoppen.

1) Inwonende ouder / volwassene / kind +6 jaar

Een inwonende ouder/gezinslid heeft een test laten afnemen en wacht op het resultaat: het clublid mag in afwachting van het testresultaat van de ouder/het gezinslid deelnemen aan alle activiteiten, tenzij de huisarts beslist dat het hele gezin al in quarantaine moet.

Ouder/gezinslid test negatief en het clublid heeft geen symptomen 

Het clublid mag deelnemen aan alle activiteiten.

Ouder/gezinslid test positief

Hier is sprake van een nauw contact.

Kleuter

Het kind blijft in quarantaine tot 7 dagen na het laatste risicovolle contact met het besmette gezinslid dat in thuisisolatie is. Quarantaine voor de inwonende gezinsleden kan dus 14 dagen of langer duren als risicovol contact in de thuissituatie niet vermeden kan worden. Gedurende deze quarantaine moet men aandachtig zijn voor ziektetekens en tweemaal per dag de temperatuur nemen. Bij ziektetekens moet men de huisarts telefonisch contacteren voor advies. Daarna kan het kind terug naar allerlei activiteiten, tenzij er een nieuw geval is in het gezin. Er zijn in dit scenario geen maatregelen voor de andere leden, lesgevers of leiders.

Ouder dan 6 jaar

Vanaf de lagereschoolleeftijd ondergaat het kind ook een test.

 • Bij een negatief testresultaat blijft het clublid in quarantaine tot 7 dagen na het laatste risicovolle contact met het besmette gezinslid dat in thuisisolatie is. Quarantaine voor de inwonende gezinsleden kan dus 14 dagen of langer duren als risicovol contact in de thuissituatie niet vermeden kan worden. Gedurende die quarantaine moet men aandachtig zijn voor ziektetekens en tweemaal per dag de temperatuur nemen. Bij ziektetekens moet men de huisarts telefonisch contacteren voor advies. Daarna kan het kind terug naar de sportclub of vereniging, tenzij er een nieuw geval is in het gezin. Er zijn in dit scenario geen maatregelen voor de andere kinderen of leden van de club.
 • Als het clublid zelf positief test of COVID-19 heeft, mag het pas terug naar alle activiteiten ten vroegste 7 dagen na het begin van de symptomen en op voorwaarde dat het 3 dagen koortsvrij is en de symptomen beduidend verbeterd zijn. Ook dan zijn er geen maatregelen voor de andere leden van de vereniging of lesgevers.

2) Slechts één geval in een groep

Een lid heeft een test laten afnemen en wacht op het resultaat: het lid blijft thuis tot het resultaat bekend is. Er zijn geen maatregelen nodig.

Het lid test positief

Het lid gaat in thuisisolatie tot 7 dagen na het begin van de symptomen. Na 7 dagen kan het lid terug alle activiteiten hervatten op voorwaarde dat het de laatste 3 dagen geen koorts had en met een aanzienlijke verbetering van de symptomen.

Men neemt contact op met de liaisonarts of medische expert om te zien of er maatregelen moeten genomen worden voor de andere kinderen.

Het lid test negatief

 • Lid werd getest omdat het symptomen heeft die voldoen aan de gevalsdefinitie van COVID-19, maar heeft voor zover bekend geen hoogrisicocontact gehad met een besmet persoon: het lid gaat terug naar alle activiteiten als zijn gezondheidstoestand is verbeterd en de huisarts (of behandelende arts) hiermee akkoord is. Er zijn geen maatregelen voor de andere leden van de vereniging, lesgevers of leiders.
 • Het lid werd getest omdat het een risicovol (nauw) contact heeft gehad met een besmet persoon: het lid gaat in quarantaine en mag slechts terugkeren naar alle activiteiten 7 dagen na het laatste risicovolle contact. Gedurende deze quarantaine moet men aandachtig zijn voor ziektetekens bij het kind en tweemaal per dag de temperatuur nemen. Bij ziektetekens moet men de huisarts telefonisch contacteren voor advies. Er zijn geen maatregelen voor de andere leden van de vereniging of lesgevers/leiders.

3) Mogelijke ‘cluster’: dit zijn 2 of meer gelinkte gevallen op 14 dagen tijd in dezelfde groep (leden van hetzelfde gezin vormen geen cluster)

De afweging of er sprake is van een cluster wordt gemaakt door het team infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid, samen met de huisarts en de medisch expert.

In dezelfde groep en binnen de 14 dagen na de positieve test van lid 1 is er opnieuw een lid met symptomen:

Lid 2 wordt getest en wacht thuis op het resultaat. Er zijn (nog) geen maatregelen voor de andere leden van de groep, voor de lesgevers/leiders of ander personeel.

Lid 2 test negatief en heeft geen symptomen

Het lid gaat terug naar de sportclub/jeugdvereniging tenzij het lid een hoogrisicocontact had met een besmet persoon en om die reden getest werd. Dan blijft het kind het vereiste aantal dagen in quarantaine. Er zijn geen maatregelen voor de andere leden van de groep, voor de lesgevers of personeel.

Lid 2 test positief = er is misschien een clusterbesmetting in die groep

Het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoekt samen met de huisarts en de medisch expert of er een clusterbesmetting is en bepaalt welke maatregelen genomen moeten worden. Eventueel kan de activiteit stilgelegd worden voor een bepaalde tijd.

De lesgevers/leiders en de betrokken leden worden in dat geval getest.

Sinds 1 oktober 2020 gebeurt dat op dag 5 van de quarantaine. Kleuters worden enkel getest als zij tijdens de quarantaineperiode symptomen van COVID-19 vertonen.

4) Lesgevers/leiders

Een lesgever/leider heeft een test laten afnemen en wacht op het resultaat: de lesgever/leider blijft thuis tot het resultaat bekend is. Er zijn (nog) geen maatregelen voor de leden van de vereniging.

De lesgever/leider test negatief

 • Maar er was een hoogrisicocontact met een besmet persoon: de lesgever blijft 7 dagen in quarantaine te tellen vanaf het laatste risicovol contact. Er zijn geen maatregelen voor de leden van de vereniging.
 • En heeft geen COVID-19, maar is ziek: de lesgever/leider blijft thuis tot hij/zij voldoende hersteld is en keert terug met akkoord van de huisarts/behandelende arts.

De lesgever/leider test positief:

De lesgever/leider gaat in thuisisolatie tot (minstens) 7 dagen na het afnemen van de test of na het begin van de symptomen. Men onderzoekt eerst of de lesgever/leider nauwe contacten had met de leden van de vereniging (= contacten op minder dan 1,5 meter afstand gedurende meer dan 15 minuten).

Afhankelijk daarvan mogen de leden gewoon naar de activiteit of geldt er 7 dagen quarantaine.

Voor een kind in de kleuterklas wordt een test enkel aanbevolen als het kind voldoet aan de definitie van mogelijk geval van COVID-19 EN de klinische toestand een ziekenhuisopname vereist OF als het resultaat impliceert dat er maatregelen moeten worden genomen om nauwe contacten te beschermen (bijvoorbeeld wanneer er een cluster in een collectiviteit is of wanneer een familielid het risico loopt een ernstige vorm van de ziekte te ontwikkelen).

Wij vragen om bij een eventuele besmetting niet zelf een beleid op te stellen, of reeds ouders en leden te waarschuwen. Dit is een taak voor de medisch expert en die zal dit steeds consequent en uniform uitvoeren. Zo voorkomen we dat er verschillende adviezen rond 1 geval circuleren.

Dit document is opgesteld in samenwerking met en afgetoetst bij het COVID-19 team van de ELZ-Leuven Zuid, de medisch expert en de burgemeesters.

Contactgegevens

Eerstelijnszone

 • Dr. Filip Charlier Medisch expert eerstelijnszone Leuven Zuid (hiertoe behoort Herent) telefoon praktijk : 016 63 55 01
 • Dr. Rika Van Overmeire Voorzitter eerstelijnszone Leuven Zuid en Teamleader COVID-Team ELZ LZ
 • Vragen? info@elzleuvenzuid.be - julie.vandenvonder@elzleuvenzuid.be

Liaisonartsen Herent

Gemeentebestuur Herent

 • Burgemeester Astrid Pollers, astrid.pollers@herent.be, 0487 48 38 75

Bij het contacteren van de liaisonarts of medisch expert is het nuttig reeds volgende informatie bij de hand te hebben :

 1. Naam van de positief geteste persoon (= indexpatiënt)
 2. Reden van de test : symptomen – hoog risico – andere
 3. Datum dag eerste symptomen
 4. Datum van aanwezigheid op de club/jeugdbeweging
 5. Juiste naam van de club + groep waartoe de indexpatiënt behoort
 6. Contactpersoon van de club
 7. Gegevens omtrent activiteit
 8. Ev. lijst van de contacten op de club