Warme dagen? Zorg dragen!

De meeste mensen lopen geen risico met extreme warmte indien ze verstandig omgaan met de zon, maar alert blijven is de boodschap. Jaarlijks sterven nog steeds honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken.
  • Kent u alleenstaande senioren of zieken? Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en of ze voldoende drinken. Misschien hebben ze wat boodschappen (fruit, drinkwater, verse groenten) nodig.
  • Help ook baby’s en jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto (ook niet voor een paar minuten).

 Lees ook: hitte-en-ozonpieken, tips en voorzorgsmaatregelen

Meer info: www.warmedagen.be

of raadpleeg de website van de provinciegouverneur

maandag 19 juni 2017 8.30 u.