Wandeltentoonstelling ‘In de voetsporen van pastoor De Clerck’

Pastoor De Clerck is in Veltem-Beisem een mythische figuur. Naar aanleiding van de herbestemming van de Sint-Laurentiuskerk, wordt er gekozen om aan de hand van zijn levensverhaal een wandeltentoonstelling op te zetten die je langs belangrijkste gebouwen en realisaties van pastoor De Clerck leidt. Deze expo dompelt je onder in het Veltem van de 17e en 18 e eeuw.

De wandeling

De wandeling bestaat uit zes panelen die het leven van pastoor De Clerck toelichten. Ze handelen over het patrimonium dat hij nalaat, zijn sociale bewogenheid, zijn stille verzet tegen de Oostenrijkse en Franse bezetters, de zustergemeenschap, zijn school en over volksdevotie. Op basis van deze historische achtergrond zetten we ook het Veltem van vandaag in de kijker en hoe zijn gedachte van barmhartigheid blijft voortleven, 191 jaar na zijn overlijden.

De wandeltentoonstelling heeft een permanent karakter, is 2,6 kilometer lang en geschikt voor rolstoelgebruikers. Op de tentoonstellingspanelen staat een wandelkaartje. Onder aan de pagina vind je als bijlage de wandelwijzer terug.

Van Lo-Reninge naar Veltem

Petrus Jacobus De Clerck is geboren op 28 juni 1742 in Lo-Reninge, een dorp in West-Vlaanderen. In 1770 wordt hij pastoor benoemd in Veltem. Zijn liefdevolle zorg drijft hem naar de arme kinderen en naar de zieken van zijn parochie. Er heerst veel armoede en een hoge werkloosheid. Op 27 mei 1785 koopt hij een oud huis in Veltem om er een school te openen met een gedegen christelijk onderwijs, 'gratis' en 'uit barmhartigheid'. Er ontstaat een zustergemeenschap die pastoor De Clerck bijstaat in zijn taken. Gedreven door het evangeliewoord "Wat je aan de minsten van de Mijnen hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan", zendt hij de zusters als "medewerkers van God" naar de kinderen en naar de zieken.

Woelige jaren

Tijdens de bezetting door de Oostenrijkse en de Franse legers wordt de school geplunderd en vernield. Pastoor de Clerck moet vluchten en leefde een tijdje ondergedoken in de kerktoren van de Sint-Laurentiuskerk.

Van 15 augustus 1799 tot 15 maart 1800 wordt pastoor De Clerck gevangen gezet in Kamerijk (Cambrai). In de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wordt het weer rustiger en nieuwe kandidaten komen de gemeenschap van Veltem vervoegen. Pas na zijn dood, op 24 januari 1831, krijgt zijn opvolger, Pastoor Thys, in 1833 de toestemming om van deze Dochters van Barmhartigheid een religieuze congregatie te maken. Naast de Statuten van de stichter en volgens zijn bedoeling, uitdrukkelijk bevestigd door pastoor Thys, ontvangen de zusters ook de Regel van de Orde van de Annuntiaten.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij de tomeloze inzet van de Kerkfabriek Veltem-Beisem, CKB, Parcum, Zuster Machteld, Stuurgroep Erfgoed, Genootschap voor Heemkunde, Algemeen Rijksarchief, gemeente Herent.

Je kunt ook beroep doen op onze huisgids Herman Artois. Contact: cultuur@herent.be of 016 85 30 20