Waar mag ik met mijn skateboard, rolschaatsen, step … rijden op de openbare weg?

De politiezone HerKo en de gemeente krijgen de laatste tijd regelmatig de vraag waar weggebruikers met hun skateboard, rolschaatsen of step thuishoren op de openbare weg. Omdat niet iedereen op de hoogte is van deze regel, frissen we ze graag even op.

In de wegcode worden skateboards, steps, rolschaatsen, … ook wel voortbewegingstoestellen genoemd. Of deze al dan niet de rijbaan, het voetpad of het fietspad dienen te volgen is afhankelijk van hun snelheid. Wanneer de gebruikers van voortbewegingstoestellen niet sneller dan stapvoets rijden, moeten zij de regels die van toepassing zijn voor de voetgangers volgen. Gaat men sneller dan stapvoets, dan moet men de regels die van toepassing zijn voor de fietsers volgen.

Niet sneller dan stapvoets > Regels voor de voetganger

  • Verplicht gebruik van het voetpad of de berm, oversteken op zebrapaden, … en alle andere regels die gelden voor voetgangers. Het is verboden om andere weggebruikers in gevaar te brengen of te hinderen.
  • Als er geen voetpad of begaanbare berm is, moet men het fietspad gebruiken (voorrang verlenen aan fietsers en bromfietsers!)
  • Als er ook geen fietspad is, mag men links op de zijkant van de rijbaan rijden.
  • Op het fietspad en de rijbaan is verlichting (wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan) verplicht als het donker is of bij mist.

Sneller dan stapvoets > Regels voor de fietser

  • Verplicht gebruik van het fietspad, voorrang verlenen aan voetgangers op het zebrapad, … en alle andere regels die gelden voor fietsers.
  • Als er geen fietspad is, mag men rechts op de zijkant van de rijbaan rijden.
  • Op het fietspad en de rijbaan is verlichting (wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan) verplicht als het donker is of bij mist.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar pz.herko.verkeer@police.belgium.eu

maandag 17 mei 2021 14.17 u.