Vuurwerk

In de gemeente Herent is het verboden om zonder toelating van de burgemeester om het even welk vuurwerk af te steken op openbare plaatsen of op privé-eigendom.

Voorwaarden

Afwijkingen op het basisreglement

 • De burgemeester kan het afsteken van privatief (geluidsarm) feestvuurwerk onder volgende voorwaarden toestaan:
  • het geluidsarm vuurwerk wordt afgestoken door professionele vuurwerkmakers;
  • het afsteken gebeurt op minstens 100 m van elke bebouwing;
  • de veiligheidsvoorschriften bijgevoegd bij de vergunning worden strikt nageleefd.
 • Het afsteken van privatief geluidsarm feestvuurwerk wordt¬†toegestaan op oudejaarsnacht tussen 23.45 en 0.45 uur onder volgende voorwaarden:
  • het afsteken gebeurt op minstens 100 m van elke bebouwing;
  • het afsteken gebeurt op privédomein;
  • de veiligheidsvoorschriften zoals vermeld op de gemeentelijke website (onderstaand) worden strikt nageleefd.

Hoe gaan we te werk?

Toestemming vragen

Meer info

Voorkom een dom ongeluk met vuurwerk

 • Lees voor het afsteken van geluidsarm vuurwerk aandachtig de gebruiksaanwijzing.
 • Kies een aangepaste schietplaats: een open zone die vlak, horizontaal en hard is,
  verwijderd van woningen, geparkeerde voertuigen en dichte plantengroei.
 • Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot na het afvuren.
 • Denk ook aan je huisdieren, hou ze binnen of ergens op een veilige plaats.
 • Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan.
 • Gebruik nooit een open vlam (lucifer of aansteker), maar ontsteek vuurwerk met een aansteek lont (die je bij je leverancier kunt krijgen).
 • Houd voldoende afstand van het vuurwerk, houd je arm gestrekt bij het aansteken
  van de lont en buig je lichaam niet over het vuurwerk.
 • Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra je een lont aansteekt.
 • Kom niet opnieuw in de buurt van een vuurwerkartikel nadat je het hebt aangestoken. Wacht minstens 30 minuten als het niet werkt.
 • Steek vuurwerk dat niet is afgegaan, nooit opnieuw aan.

Meer informatie over de regeling in Herent lees je in de Algemene bestuurlijke politieverordening, artikel 86.

Meer informatie en tips over het kopen en afsteken van feestvuurwerk vind je in de brochure van de Federale Overheidsdienst Economie.