Vuurwerk

In de gemeente Herent is het verboden om zonder toelating van de burgemeester om het even welk vuurwerk af te steken op openbare plaatsen of op privé-eigendom.

Voorwaarden

Afwijkingen op het basisreglement

 • De burgemeester kan het afsteken van privatief (geluidsarm) feestvuurwerk onder volgende voorwaarden toestaan:
  • het geluidsarm vuurwerk wordt afgestoken door professionele vuurwerkmakers;
  • het afsteken gebeurt op minstens 100 m van elke bebouwing;
  • de veiligheidsvoorschriften bijgevoegd bij de vergunning worden strikt nageleefd.
 • Het afsteken van privatief geluidsarm feestvuurwerk wordt¬†toegestaan op oudejaarsnacht tussen 23.45 en 0.45 uur onder volgende voorwaarden:
  • het afsteken gebeurt op minstens 100 m van elke bebouwing;
  • het afsteken gebeurt op privédomein;
  • de veiligheidsvoorschriften zoals vermeld op de gemeentelijke website (onderstaand) worden strikt nageleefd.

Hoe gaan we te werk?

Toestemming vragen

Meer info

Voorkom een dom ongeluk met vuurwerk

 • Lees voor het afsteken van geluidsarm vuurwerk aandachtig de gebruiksaanwijzing.
 • Kies een aangepaste schietplaats: een open zone die vlak, horizontaal en hard is,
  verwijderd van woningen, geparkeerde voertuigen en dichte plantengroei.
 • Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot na het afvuren.
 • Denk ook aan uw huisdieren, hou ze binnen of ergens op een veilige plaats.
 • Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan.
 • Gebruik nooit een open vlam (lucifer of aansteker), maar ontsteek vuurwerk met een aansteek lont (die u bij uw leverancier kunt krijgen).
 • Houd voldoende afstand van het vuurwerk, houd uw arm gestrekt bij het aansteken
  van de lont en buig uw lichaam niet over het vuurwerk.
 • Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra u een lont aansteekt.
 • Kom niet opnieuw in de buurt van een vuurwerkartikel nadat u het hebt aangestoken. Wacht minstens 30 minuten als het niet werkt.
 • Steek vuurwerk dat niet is afgegaan, nooit opnieuw aan.

Meer informatie over de regeling in Herent leest u in de Algemene bestuurlijke politieverordening, artikel 86.

Meer informatie en tips over het kopen en afsteken van feestvuurwerk vindt u in de brochure van de Federale Overheidsdienst Economie.