Vrijwillige security inzetten

Vrijwillige security zijn natuurlijke personen die door een niet-vergunningsplichtige interne bewakingsdienst worden ingezet. Deze personen hebben geen opleiding genoten. De vrijwilligers die zich hiervoor aanbieden dienen een goedkeuring te krijgen van de burgemeester vóór het uitvoeren van deze bewakingsdienst.

Dit gebeurt aan de hand van een advies van de korpschef. De burgemeester geeft vervolgens de individuele toestemming voor de als geschikt gescreende vrijwilligers.

Meer informatie over het inzetten van vrijwillige security kan je vinden op de website van de politiezone Herko.