Vragenuurtje na gemeenteraad

Nieuw is dat u als inwoner in het uur na de gemeenteraad vragen kunt stellen aan het college van burgemeester en schepenen. U kunt per raadszitting 1 vraag stellen.

Uw vraag moet aangelegenheden van gemeentelijk belang betreffen. U moet ze zo concreet en duidelijk mogelijk formuleren en ze tenminste 14 kalenderdagen vóór de gemeenteraadszitting schriftelijk, bij voorkeur per mail via secretariaat@herent.be, aan het gemeentebestuur bezorgen. Tijdens het vragenuurtje leest u de vraag voor zoals u ze hebt ingediend.

Persoonsgebonden onderwerpen of aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken, kunnen in het vragenuurtje niet behandeld worden.

Voor klachten en meldingen blijft de meldingskaart op www.herent.be ter beschikking.

maandag 25 februari 2019 11.13 u.