Vragenuurtje

Inwoners van Herent kunnen in het uur dat volgt op de gemeenteraad vragen stellen aan het college van burgemeester en schepenen.

Voor wie

Inwoners van Herent

Voorwaarden

Hoe gaan we te werk?

  • Elke inwoner kan per raadszitting 1 vraag stellen die hij vooraf schriftelijk heeft ingediend.
  • Het college trekt één uur uit voor het vragenuurtje. De vragen die niet aan bod komen worden automatisch verdaagd naar de volgende gemeenteraadszitting, waar zij bij voorrang worden behandeld.
  • De vragen moeten concreet en duidelijk worden geformuleerd.
  • Ze worden schriftelijk bezorgd aan het gemeentebestuur bij voorkeur per mail via secretariaat@herent.be en tenminste 14 kalenderdagen vóór de gemeenteraadszitting.
  • De indiener van de vraag leest zijn vraag zelf voor zoals hij ze heeft ingediend. Hij moet dus aanwezig zijn. Kan hij er niet bij zijn dan wordt de vraag verdaagd.
  • Onderstaand vindt u als bijlage de vragen en antwoorden.