Vragenuurtje

Inwoners van Herent kunnen in het uur dat volgt op de gemeenteraad vragen stellen aan het college van burgemeester en schepenen.

Voor wie

Inwoners van Herent

Voorwaarden

  • De vragen moeten betrekking hebben op aangelegenheden van gemeentelijk belang.
  • Onderwerpen die volgens de geest van het decreet lokaal bestuur behandeld moeten worden in geheime zitting of aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken, worden niet behandeld.
  • Voor klachten en meldingen is er een procedure volgens het klachtenreglement.

Hoe gaan we te werk?

  • Elke inwoner kan per raadszitting 1 vraag stellen die hij vooraf schriftelijk heeft ingediend.
  • Het college trekt één uur uit voor het vragenuurtje. De vragen die niet aan bod komen worden automatisch verdaagd naar de volgende gemeenteraadszitting, waar zij bij voorrang worden behandeld.
  • De vragen moeten concreet en duidelijk worden geformuleerd.
  • Ze worden schriftelijk bezorgd aan het gemeentebestuur bij voorkeur per mail via secretariaat@herent.be en tenminste 14 kalenderdagen vóór de gemeenteraadszitting.
  • De indiener van de vraag leest zijn vraag zelf voor zoals hij ze heeft ingediend. Hij moet dus aanwezig zijn. Kan hij er niet bij zijn dan wordt de vraag verdaagd.
  • Onderstaand vind je als bijlage de vragen en antwoorden.