Vragenuurtje

Inwoners van Herent kunnen in het uur dat volgt op de gemeenteraad vragen stellen aan het college van burgemeester en schepenen.

Voor wie

Inwoners van Herent

Voorwaarden

Hoe gaan we te werk?

  • Elke inwoner kan per raadszitting 1 vraag stellen die hij vooraf schriftelijk heeft ingediend.
  • Het college trekt één uur uit voor het vragenuurtje. De vragen die niet aan bod komen worden automatisch verdaagd naar de volgende gemeenteraadszitting, waar zij bij voorrang worden behandeld.
  • De vragen moeten concreet en duidelijk worden geformuleerd.
  • Ze worden schriftelijk bezorgd aan het gemeentebestuur bij voorkeur per mail via secretariaat@herent.be en tenminste 14 kalenderdagen vóór de gemeenteraadszitting.
  • De indiener van de vraag leest zijn vraag zelf voor zoals hij ze heeft ingediend. Hij moet dus aanwezig zijn. Kan hij er niet bij zijn dan wordt de vraag verdaagd.
  • Onderstaand vindt u als bijlage de vragen en antwoorden.
Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.