Veranderen van voornaam

Uw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw voornaam en familienaam laten wijzigen. 

Voorwaarden

U kunt uw voornaam laten wijzigen als:

  • u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt
  • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden
  • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Hoe gaan we te werk?

Om uw voornaam te veranderen contacteert u de burgerlijke stand van

  • de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
  • de gemeente waar u laatst was ingeschreven, als u niet meer in België bent gedomicilieerd.

  • de stad Brussel, als u nooit in België bent gedomicilieerd. 

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

Kostprijs

De prijs van de voornaamsverandering hangt af van de gemeente. Transgenders betalen maximum 10% van het gemeentelijke tarief.

In Herent is er geen kost verbonden aan het veranderen van de voornaam. U moet er wel rekening mee houden dat er kosten verbonden zijn aan het veranderen van uw identiteitsdocumenten en eventueel ook bij andere instanties.

Wat meebrengen?

  • uw identiteitskaart.
  • een recent uittreksel uit uw geboorteakte (maximaal 6 maand oud).

Gevolgen

U moet na de voornaamswijziging verschillende documenten aanpassen en daar hoort een kost bij:

U moet ook zelf alle instanties verwittigen die niet via het rijksregister geïnformeerd worden (denk aan uw bankinstelling, uw telefoonoperator, eventueel de school van uw kinderen, ... )