Voorlopig rijbewijs

Vraag hier je voorlopig rijbewijs aan

Je kunt je voorlopig rijbewijs zelf online aanvragen via de knop hierboven. Lukt het toch niet, dan kun je een afspraak maken in De Kouter via de knop rechts. 

Een voorlopig rijbewijs geeft de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Je moet sinds 1 maart 2024 minstens 5 maanden oefenen met jouw voorlopig rijbewijs. Heb je een ouder voorlopig rijbewijs, dan moet je minstens 3 maand oefenen.

Je kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voor wie

Een voorlopig rijbewijs voor 36 maanden, kun je aanvragen vanaf 17 jaar.

Een voorlopig rijbewijs voor 18 maanden, kun je aanvragen vanaf 18 jaar.

Voorwaarden

Een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen (M36)

Hoe aanvragen?

 • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen bent geslaagd.
 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.
 • Vraag het voorlopig rijbewijs aan:
  • ofwel online : vergeet dan zeker niet om een afspraak te maken om het rijbewijs af te halen, een week na je aanvraag.
  • ofwel bij de dienst burgerzaken, op afspraak. Neem het aanvraagformulier mee, samen met je identiteitskaart.

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. Tenzij het gaat om uw kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen. Of die van de partner waarmee u gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.
 • De begeleider volgt het vormingsmoment.

Goed om te weten

 • Je mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag je niet meenemen.
 • Je voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor de begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar je gemeentebestuur als je een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen. Hiervoor maak je een afspraak.

Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (M18) aanvragen

Hoe aanvragen?

 • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen geslaagd bent.
 • Je volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop krijg je een bekwaamheidsattest als je in staat bent om verder alleen te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • Met het aanvraagformulier en het bekwaamheidsattest vraag je jouw voorlopig rijbewijs aan

Passagiers

 • Je mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

Je mag geen andere passagiers meenemen. 

Hoe gaan we te werk?

 • Burgerzaken werkt enkel na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

 • Afhalen kan één week later,
  • zonder afspraak aan het onthaal van de Kouter in het geval je het rijbewijs aan het loket kwam aanvragen.
  • op afspraak, wanneer je het rijbewijs online hebt aangevraagd.

Kostprijs

25 euro

Wij geven de voorkeur aan een elektronische betaling. Aan de balie kan je daarom betalen met bancontact of met een kredietkaart.

Wat meebrengen?

Breng altijd het bewijs van slagen voor het theoretisch examen mee, en:

 • als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.
 • als je kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider: zorg dat de begeleiders op jouw bewijs van slagen hun gegevens hebben ingevuld en hebben gehandtekend.