Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

  • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
  • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

  • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

  • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.

! Sinds 1 oktober 2017 moeten in Vlaanderen begeleiders een vormingsmoment volgen van 3 uur vóór ze begeleider kunnen worden en op het voorlopig rijbewijs kunnen worden vermeld. Op vormingsmoment.be kunt u zien waar en wanneer de eerstvolgende vormingsmomenten plaatsvinden per gemeente, per provincie of in heel Vlaanderen. Die vorming is 10 jaar geldig. Er kunnen maximaal twee begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.

  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Hoe gaan we te werk?

  • Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

  • Afhalen gebeurt een week later, aan het onthaal, tijdens de openingsuren en tijdens de uren van het snel-loket.

Kostprijs

25 euro

Aan de balie kunt u contant betalen of met bancontact. Met een kredietkaart kunt u niet betalen.

Reglement

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.

Wat meebrengen?

Breng altijd het bewijs van slagen voor het theoretisch examen mee, en:

  • als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.
  • als u kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider hebt u (sinds 1 oktober 2017) ook het attest nodig dat de begeleider heeft gekregen nadat die het vormingsmoment heeft gevolgd.

Meer info