Verkiezingsinformatie voor politieke partijen in Herent

Op deze pagina bundelen we informatie specifiek voor de politieke partijen die in Herent opkomen. Wij informeren hen ook via e-mail.

Wie van ons nog geen berichten ontvangt, mag zijn of haar gegevens doorgeven, zodat wij je mee kunnen opnemen in onze zendlijst.

Verzoek om de kiezerslijst

Politieke formaties kunnen de kiezerslijst opvragen bij de dienst burgerzaken. Ze moeten daarvoor een aanvraag indienen voor 25 maart 2024. Een model voor deze brief is beschikbaar op de website van Binnenlandse Zaken. Het is niet verplicht om dit model te gebruiken.

Bekendmaking politiebesluit van de gouverneur

De gouverneur vaardigde een politiebesluit uit betreffende de aanplakking en de te nemen algemene maatregelen om een efficiënte ordehandhaving te verzekeren. Je kunt het politiebesluit in bijlage raadplegen.

Locaties aanplakborden

Hieronder vind je een overzicht van de locaties waar aanplakborden zullen worden geplaatst door de gemeentelijke diensten.

De partijen plakken zelf hun affiches in de daartoe voorziene vakken (op basis van de toegewezen nummers). Er zijn geen aparte borden voorzien voor de Europese verkiezingen. Na de verkiezingen van juni worden de borden weggehaald.

Meer informatie over de algemene regels in verband met verkiezingspubliciteit, vind je op de website van Vlaanderen Kiest.

De Algemene bestuurlijke politieverordening, goedgekeurd door de gemeenteraad van 11/10/2022 legt in afdeling 6, artikel 21-23 de regels vast in verband met aanplakkingen in Herent.

Per partij is een vak voorzien op het aanplakbord. De lijstnummers bepalen waar elke partij mag plakken. Het betreft per partij een vak van 1.45m x 1.2 m.

Voordracht van kandidaten en getuigen

De voorzitters van de kieskringhoofdbureaus, voor de verkiezingen van het Europees parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement, doen een oproep tot het indienen van de voordrachten van kandidaten en getuigen. De oproep hangt uit aan De Kouter. U kunt een scan raadplegen hieronder.