Mechelsesteenweg (N26): voorbereidende werken nutsmaatschappijen en AWV

Vanaf 19 augustus starten de nutsmaatschappijen met het verplaatsen en heraanleggen van de nutsleidingen ter hoogte van het om te vormen kruispunt op de Mechelsesteenweg (N26). Het AWV start met de aanleg van de ‘nieuwe’ Tildonksesteenweg.

Tijdens de eerste twee weken worden de leidingen verplaatst. In de zes weken die daarop volgen worden de bestaande huisaansluitingen afgekoppeld en aangesloten op de nieuw aangelegde leidingen. Het verkeer zal vooral tijdens de eerste twee weken van de nutswerken hinder ondervinden en over versmalde rijstroken op een gedeelte van de rijweg moeten rijden.

Fluvius (vroeger Eandis) is piloot voor alle nutsmaatschappijen binnen dit project. Voor meer informatie over de nutswerken en de hinder die daarmee gepaard gaat, kunt u terecht op www.fluvius.be (referentie project: 20256990) of op het nummer 078 35 35 34.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start zelf vanaf 19 augustus met de aanleg van de ‘nieuwe’ Tildonksesteenweg. Deze nieuwe weg zal aansluiten op de geplande turborotonde en toegang verlenen tot een toekomstige bedrijvenzone langs de Mechelsesteenweg. Voor de aanleg van de ‘nieuwe’ Tildonksesteenweg wordt er naast de rijweg gewerkt. Het verkeer op de Omleiding en de Mechelsesteenweg (N26) zal weinig tot geen hinder ondervinden van deze werken. Volgens de huidige planning duren de werken voor de aanleg van de 'nieuwe' Tildonksesteenweg tot midden oktober 2019.

Meer info en de meest recente planning van de werken vindt u op de website van AWV.

maandag 15 juli 2019 16.09 u.