Voor de door bedrijven ter inzameling en verwerking aangeboden oud papier en karton qua volume vergelijkbaar met dat van gezinnen, belasting

Er wordt een belasting geheven op het aanbieden van oud papier en karton door bedrijven die daarvoor een contract afsloten met EcoWerf.

Voor wie

De belasting op het aanbieden van oud papier en karton is verschuldigd door het bedrijf overeenkomstig de factuurvoorwaarden van EcoWerf.

Kostprijs

De belasting bedraagt 7,07 euro per maand per 1.100 liter container.

Meer info

2018: Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2017 en is gepubliceerd op 28 december 2017.

2019 - 2024: Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 november 2018 en werd gepubliceerd op de website op 7 december 2018.