Stemmen met een volmacht

In deze laatste week voor de verkiezingen moet je geen afspraak maken voor een volmacht. Kom gewoon naar De Kouter tijdens de openingsuren.

Kom enkel naar De Kouter als je een volmacht geeft omwille van een vakantie of omdat je als zelfstandige aan het werk bent op 9 juni.

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen.

Als je niet kunt gaan stemmen, kun je toch je stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet wel je afwezigheid verantwoorden.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht of verantwoordt je afwezigheid niet, dan komt je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Voorwaarden

Afhankelijk van de reden waarom je afwezig bent, moet een andere instantie je afwezigheid rechtvaardigen door het afwezigheidsformulier te handtekenen. Hieronder geven we je een overzicht.

Reden van afwezigheid Wat heb je nodig? Moet je langskomen op het gemeentehuis?
Ziekte of handicap Een volledig ingevuld volmachtformulier waarin de bevestiging van de arts is opgenomen. Neen
Beroepsredenen (zowel binnen- als buitenland) Een volledig ingevuld volmachtformulier waarin de bevestiging van de werkgever is opgenomen. Neen
Zelfstandige activiteit Een volledig ingevuld volmachtformulier waarin de bevestiging van de dienst burgerzaken is opgenomen. De dienst bevestigt dit op basis van jouw verklaring op eer. Ja, maak hiervoor een afspraak, tot en met 7 juni 2024
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling, … ) Een volledig ingevuld volmachtformulier waarin de bevestiging van de betrokken instelling is opgenomen. Neen
Activiteit in het kader van je geloofsovertuiging Een volledig ingevuld volmachtformulier waarin de bevestiging van de organisator van de religieuze activiteit is opgenomen. Neen
Studieredenen Een volledig ingevuld volmachtformulier waarin de bevestiging van de onderwijsinstelling is opgenomen. Neen
Verblijf in het buitenland (vakantie) Een volledig ingevuld volmachtformulier waarin de bevestiging van de dienst burgerzaken is opgenomen. De dienst bevestigt je afwezigheid op basis van bewijsstukken of een verklaring op eer. Ja, maak hiervoor een afspraak, tot en met 7 juni 2024

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer uit zijn kieskring een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De volmachtkrijger moet geen familielid zijn.

Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Hoe gaan we te werk?

Eerst vul je een volmachtformulier in. Je kunt het volmachtformulier downloaden hieronder of op de website verkiezingen.fgov.be of gratis aanvragen in De Kouter. Je laat de juiste instantie je reden van afwezigheid bevestigen op het volmachtformulier.

  • Volmachtformulier Belgen 9 juni 2024: Dit document is alleen geldig voor Belgen. Belgen die willen stemmen met een volmacht moeten dit document ingevuld aan de volmachtkrijger meegeven. 
  • Volmachtformulier Europese kiezers 9 juni 2024: Dit document is alleen geldig voor Europese kiezers die geen Belgische nationaliteit hebben. Europese kiezers die willen stemmen met een volmacht moeten dit document ingevuld aan de volmachtkrijger meegeven.
  • Verklaring op eer 9 juni 2024: Dit document moet je invullen en samen met je volmachtformulier meegeven aan de volmachtkrijger wanneer je geen bewijs voor afwezigheid (bv. vliegtuigtickets, doktersattest...) kan voorleggen.

Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier samen met je oproepingsbrief tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor je zal stemmen: de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger eerst zelf stemmen in het eigen stembureau en daarna met het volmachtformulier en jouw oproepingsbrief naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Je vind meer informatie op verkiezingen.fgov.be

Uitzonderingen

Bij de Europese verkiezingen van 9 juni 2024 krijgen jongeren van 16 en 17 jaar ook een oproepingsbrief om deel te nemen aan de stemming. Zij zijn echter niet verplicht om te gaan stemmen.

Wat meebrengen?

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • zijn eigen oproepingsbrief (afgestempeld);
  • zijn eigen identiteitskaart;
  • het door jou ingevulde volmachtformulier, waarop door de bevoegde instantie je reden van afwezigheid werd bevestigd;
  • jouw oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van je stembureau op je oproepingsbrief.

Meer info

Meer informatie over stemmen voor de verkiezingen van 9 juni 2024 vind je op de website van de Federale overheid.

Meer informatie over stemmen voor de verkiezingen van 13 oktober 2024 vind je op de website van de Vlaamse overheid.