Vogelgriep: kippen, ganzen, eenden of ander pluimvee ophokken of afschermen

Hebt u kippen, ganzen, eenden of ander pluimvee? Volg dan de maatregelen van de hogere overheid. Hebt u zelf geen pluimvee? Aarzel dan niet om de info door te spelen aan kennissen die wel pluimvee in de tuin hebben.

Sinds 15 november 2020 gelden bijkomende maatregelen die verplicht zijn voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.

  • Alle houders van pluimvee moeten hun dieren (*) ophokken of afschermen (met netten).
  • Dat geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld kippen houden voor hun eieren.
  • Dat is nodig om contact te vermijden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen.
  • De voeder- en drinkbakken moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.
  • Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.


(*) de ophokplicht geldt voor alle pluimvee met uitzondering van loopvogels voor het dierenwelzijn. Het risico op overdracht van deze vogels is eerder klein gezien hun beperkt aantal in België.

De verplichte maatregelen die op 1 november zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het Agentschap:

http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Het FAVV verplicht alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts contacteren.

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

maandag 16 november 2020 11.21 u.