Voedselpakketten (ESF+)

Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. Wij engageren ons om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte.

Het Sociaal Huis verdeelt voedingsmiddelen ontvangen vanuit het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Via dit fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp. Het voedselhulpprogramma onder het FEAD, het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen, loopt op zijn einde met de campagne 2022 (laatste verdelingen in 2023). De hulp wordt voortaan verder gezet in het kader van het federaal voedselhulpprogramma onder het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen'T. 

De FEAD voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen. Dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden. De voedselpakketten worden een aantal keren per jaar verdeeld. 

Voor wie

Cliënten van het Sociaal Huis die zich in een financieel moeilijke situatie bevinden.

Hoe gaan we te werk?

Een paar weken voordat de voedselpakketten bedeeld worden, krijgen de personen die in aanmerking komen een brief vanuit het Sociaal Huis waarin vermeld staat waarop men aanspraak maakt, wanneer en waar de bedeling doorgaat. Men dient zich op het aangegeven tijdstip en plaats aan te melden met de brief die men ontvangen heeft om een voedselpakket in ontvangst te nemen. Personen die op de vastgestelde datum niet kunnen langskomen om hun voedselpakket op te halen kunnen met hun maatschappelijk werker contact nemen om afspraken te maken rond het ophalen van hun voedselpakket op een ander moment.

Wie niet voor een voedselpakket in aanmerking komt en meent hier toch aanspraak op te maken, kan contact nemen met het Sociaal Huis.

Kostprijs

Het voedselpakket is gratis.

Wat meebrengen?

Er bestaan geen documenten om een aanvraag voor deze voedselpakketten in te dienen. Het Sociaal Huis bepaalt zelf wie voor deze voedselpakketten in aanmerking komt. Bij het afhalen van de voedselpakketten dient wel de brief voorgelegd te worden waarin vermeld staat waarop men recht heeft.

Meer info

Voedselbank vzw HalfWeg verdeelt eveneens voedselpakketten in Herent. Het Sociaal Huis werkt met dit initiatief samen (meer info: https://www.kerkinherent.be/zorg-voor/voedselbank; https://www.desocialekaart.be/fiches/518392/algemeen