Visum en verblijfsdocumenten om in België te verblijven

Als u als buitenlander voor lange tijd naar België wilt komen, dan hebt u mogelijk een visum nodig. Een visum is een sticker die in het paspoort wordt aangebracht op het consulaat. Het geeft de toestemming gedurende een bepaalde periode in België te verblijven of erdoorheen te reizen.

Er bestaan verschillende soorten visa. Bij uw aanvraag op de ambassade of het consulaat zal men u direct meedelen welk type visum u nodig hebt.

Voorwaarden

U wilt voor lange tijd of permanent in België verblijven.

Hoe gaan we te werk?

Een visum moet u persoonlijk aanvragen bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land waar u woont.

Als er in het land waar u woont, geen Belgische ambassade of consulaat is, dan moet u zich wenden tot de Belgische ambassade die bevoegd is voor uw land. Meestal is dat in een van de buurlanden.

In een persoonlijk gesprek zult u moeten motiveren waarom u naar België wilt komen.

De procedure die u moet volgen, is afhankelijk van

  • uw nationaliteit
  • de duur van uw verblijf
  • en het doel van uw verblijf in België.

Voor onderdanen van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) geldt een soepelere procedure. Voor hen volstaat meestal een identiteitskaart of een paspoort.

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vindt u alle informatie over het visum voor België. U kunt ook altijd informatie vragen bij de plaatselijke Belgische ambassade of het consulaat

Wilt u permanent in België komen wonen, dan hebt u na het vervallen van uw visum andere verblijfsdocumenten nodig. Die verblijfsdocumenten vraagt u aan bij de dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken.

Meer informatie over de verblijfsdocumenten die u nodig hebt om definitief naar België te verhuizen, vindt u op belgium.be.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.