Vervoerregioraad

Om basisbereikbaarheid te realiseren is Vlaanderen ingedeeld in 15 vervoerregio's. Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert in die vervoerregio.

Elke gemeente in de vervoerregio is vertegenwoordigd in de raad.

  • Schepen Maarten Forceville is onze afgevaardigde in Vervoerregioraad Leuven.
  • Burgemeester Astrid Pollers is plaatsvervanger.

Meer info