Vervoerregioraad

Om basisbereikbaarheid te realiseren is Vlaanderen ingedeeld in 15 vervoerregio's. Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert in die vervoerregio.

Elke gemeente in de vervoerregio is vertegenwoordigd in de raad.

  • Schepen Maarten Forceville is onze afgevaardigde in Vervoerregioraad Leuven.
  • Burgemeester Astrid Pollers is plaatsvervanger.

In een interactieve video werden de plannen voor het regionaal mobiliteitsplan verduidelijkt voor de inwoners. Deze link is niet langer actief.

Via de enquête wil de Vervoerregio Leuven zicht krijgen op de wensen en de noden van de inwoners en bezoekers die zich verplaatsen in de Vervoerregio Leuven. Je input bepaalt mee de speerpunten van het mobiliteitsplan van de Vervoerregio Leuven. Ook gebruiken we de inzichten om periodiek het Regionaal Mobiliteitsplan bij te sturen.

Laat je stem horen en vul de enquête in

Meer info