Vervoerregio Leuven vraagt uw idee

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de oprichting van vervoerregio’s hebben de gemeenten nu een kader waarin ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen. Vervoerregio Leuven wil weten hoe u zich verplaatst, waarom u een bepaald vervoersmiddel gebruikt ...

Welke moeilijkheden u daarbij ondervindt...

Onze gemeente behoort met 30 andere steden en gemeenten tot de Vervoerregio Leuven. De grote uitdaging is om inclusieve, gedragen doelstellingen te formuleren en zo de economische en demografische groei te ondersteunen met een weldoordacht mobiliteitsbeleid en een duurzame ruimtelijke ordening.

Het is niet de bedoeling om een theoretisch plan uit te werken zonder enige voeling met de realiteit. De ideeën, suggesties, visies en bekommernissen van u, inwoners, als onze lokale experten, zijn dan ook essentieel in het hele proces. We willen de uitdaging samen aangaan.

Surf naar www.vervoerregioleuven.be en denk mee over mobiliteitsuitdagingen- en oplossingen in onze regio. Wilt u uw mobiliteitsproblemen, -noden of -wensen met ons delen? Vul dan zeker onze online bevraging in.

Aan het onthaal in De Kouter kunt u een papieren bevraging afhalen.

maandag 26 oktober 2020 14.08 u.