Vervallen voorlopig rijbewijs

COVID-19: geldigheid rijbewijzen verlengd: klik hier voor meer informatie

Wachttijd van 3 jaar

Als je voorlopig rijbewijs is vervallen, is er een wachttermijn van 3 jaar na de vervaldag. Pas daarna kan je een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen voor 18 of 36 maanden.

Wie die 3 jaar niet wenst te wachten, kan eerder een praktijkexamen afleggen. Dat kan enkel als je minstens 6 uur praktijkles hebt gevolgd.

Voorlopig rijbewijs 12 maanden (met begeleiders)

Een andere mogelijkheid is om tijdens de wachttijd van 3 jaar een voorlopig rijbewijs van 12 maanden (met begeleiders) aan te vragen.

Voorwaarden

  • Je had de afgelopen 3 jaar een voorlopig rijbewijs model 18 of 36.
  • Het theoretisch examen is nog geldig. Als het niet meer geldig is, moet je eerst het theoretisch examen opnieuw afleggen in het examencentrum.
  • Je hebt minstens 6 uur praktijkles hebt gevolgd in een erkende rijschool na de vervaldatum van je voorlopig rijbewijs.

Hoe gaan we te werk?

  • Burgerzaken werkt enkel na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

  • Afhalen gebeurt een week later zonder afspraak, aan het onthaal, tijdens de openingsuren en tijdens de uren van het snel-loket.

Kostprijs

25 euro

Wij geven de voorkeur aan een elektronische betaling. Aan de balie kunt u daarom betalen met bancontact of met een kredietkaart.

Reglement

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.

Wat meebrengen?

  • Uw identiteitskaart.
  • Uw vervallen rijbewijs (model 18 of 36).
  • Het attest van de rijschool waaruit blijkt dat je minstens 6 uur praktijkles hebt gevolgd na de vervaldatum van je voorlopig rijbewijs.
  • Aanvraagformulier van het examencentrum ('Aanvraag tot een voorlopig rijbewijs'), ingevuld en ondertekend door uzelf en de begeleider(s).

Meer info