Vervallen voorlopig rijbewijs

Wachttijd van 3 jaar

Als je voorlopig rijbewijs is vervallen, is er een wachttermijn van 3 jaar na de vervaldag. Pas daarna kan je een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen voor 18 of 36 maanden.

Wie die 3 jaar niet wenst te wachten, kan eerder een praktijkexamen afleggen. Dat kan enkel als je minstens 6 uur praktijkles hebt gevolgd.

Voorlopig rijbewijs 12 maanden (met begeleiders)

Een andere mogelijkheid is om tijdens de wachttijd van 3 jaar een voorlopig rijbewijs van 12 maanden (met begeleiders) aan te vragen.

Voorwaarden

  • Je had de afgelopen 3 jaar een voorlopig rijbewijs model 18 of 36.
  • Het theoretisch examen is nog geldig. Als het niet meer geldig is, moet je eerst het theoretisch examen opnieuw afleggen in het examencentrum.
  • Je hebt minstens 6 uur praktijkles hebt gevolgd in een erkende rijschool na de vervaldatum van je voorlopig rijbewijs.

Hoe gaan we te werk?

  • Burgerzaken werkt enkel na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

  • Afhalen gebeurt een week later zonder afspraak, aan het onthaal, tijdens de openingsuren en tijdens de uren van het onthaal.

Kostprijs

25 euro

Wij geven de voorkeur aan een elektronische betaling. Aan de balie kun je daarom betalen met bancontact of met een kredietkaart.

Reglement

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.

Wat meebrengen?

  • Je identiteitskaart.
  • Je vervallen rijbewijs (model 18 of 36).
  • Het attest van de rijschool waaruit blijkt dat je minstens 6 uur praktijkles hebt gevolgd na de vervaldatum van je voorlopig rijbewijs.
  • Aanvraagformulier van het examencentrum ('Aanvraag tot een voorlopig rijbewijs'), ingevuld en ondertekend door uzelf en de begeleider(s).

Meer info