Vervallen voorlopig rijbewijs

Wachttijd van 3 jaar

Als je voorlopig rijbewijs is vervallen, is er een wachttermijn van 3 jaar na de vervaldag. Pas daarna kan je een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen voor 18 of 36 maanden.

Wie die 3 jaar niet wenst te wachten, kan eerder een praktijkexamen afleggen. Dat kan enkel als je minstens 6 uur praktijkles hebt gevolgd. Op de dienst burgerzaken vraag je dan na afspraak een praktijkattest aan (bijlage 4).

Voorlopig rijbewijs 12 maanden (met begeleiders)

Een andere mogelijkheid is om tijdens de wachttijd van 3 jaar een voorlopig rijbewijs van 12 maanden (met begeleiders) aan te vragen.

Voorwaarden

  • Je had de afgelopen 3 jaar een voorlopig rijbewijs model 18 of 36.
  • Het theoretisch examen is nog geldig. Als het niet meer geldig is, moet je eerst het theoretisch examen opnieuw afleggen in het examencentrum.
  • De begeleiders hebben een begeleidersattest.

Hoe gaan we te werk?

  • Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

  • Afhalen gebeurt een week later zonder afspraak, aan het onthaal, tijdens de openingsuren en tijdens de uren van het snel-loket.

Kostprijs

25 euro

Aan de balie kunt u contant betalen of met bancontact. Met een kredietkaart kunt u niet betalen.

Reglement

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.

Wat meebrengen?

  • Uw identiteitskaart.
  • Uw vervallen rijbewijs (model 18 of 36).
  • Het attest van de rijschool waaruit blijkt dat je minstens 6 uur praktijkles hebt gevolgd na de vervaldatum van je voorlopig rijbewijs.
  • De begeleidersattesten van de rijschool en een kopie van de identiteitskaart van de begeleiders.
  • Aanvraagformulier van het examencentrum ('Aanvraag tot een voorlopig rijbewijs'), ingevuld en ondertekend door uzelf en de begeleider(s).

Meer info

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.