Adreswijziging, niet-Belg, vertrek naar het buitenland

Een vertrek naar het buitenland meldt u zo kort mogelijk tegen de datum van vertrek.

Hoe gaan we te werk?

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wat meebrengen?

Om uw vertrek naar het buitenland aan te geven, brengt u de volgende documenten mee:

  • uw adres in het buitenland;
  • uw identiteitskaart;
  • nodige bewijsstukken van vertrek.