Vertalen van documenten

Elke Vlaamse gemeente mag alleen Nederlandstalige documenten afleveren (op enkele internationale uitzonderingen na).

Voor wie

Wie een document nodig heeft voor het buitenland, moet dus zelf instaan voor de vertaling ervan.

U kunt een beëdigde vertaling nodig hebben om voldoende rechtskracht te geven aan een document in een vreemde taal.

Hoe gaan we te werk?

De vertaling moet gebeuren door een beëdigd vertaler.

De lijst van beëdigd vertalers kunt u verkrijgen bij de balie van de rechtbank van eerste aanleg. De handtekening van de beëdigd vertaler moet gelegaliseerd worden bij de bevoegde rechtbank waar die werd beëdigd. 

Lees ook