Vertalen van documenten

Elke Vlaamse gemeente mag alleen Nederlandstalige documenten afleveren (op enkele internationale uitzonderingen na).

De gemeente mag ook enkel documenten in het Nederlands aanvaarden.

U kunt een beëdigde vertaling nodig hebben om voldoende rechtskracht te geven aan een document in een vreemde taal.

Voor wie

Wie een document nodig heeft voor het buitenland, moet dus zelf instaan voor de vertaling ervan.

Wie een buitenlands document in een Vlaamse gemeente wilt gebruiken, moet ook zelf instaan voor de vertaling van het document naar het Nederlands.

Opgelet: vaak heeft u ook een legalisatie nodig.

Hoe gaan we te werk?

De vertaling moet gebeuren door een beëdigd vertaler. Een beëdigd vertaler is een vertaler die een professionele eed heeft afgelegd voor de Rechtbank van eerste aanleg. Deze vertaler is bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen en te voorzien van een persoonlijke stempel, handtekening en beëdigingsverklaring.

De lijst van beëdigd vertalers kunt u verkrijgen bij de balie van de Rechtbank van eerste aanleg. De handtekening van de beëdigd vertaler moet gelegaliseerd worden bij de bevoegde rechtbank waar die werd beëdigd.

Heeft u nog een legalisatie nodig? Dan bezorgt u het vertaalde document digitaal aan de dienst burgerzaken, zodat die het via de toepassing van Buitenlandse Zaken kan laten legaliseren.

Waar vind ik een beëdigd vertaler?

Rechtbank van eerste aanleg

Gerechtsgebouw
Smoldersplein 5
3000 Leuven

016 21 41 11

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.