Versoepeling van de ophokverplichting voor roofvogels

Het FAVV heeft in het kader van de bestrijding van vogelgriep versoepelingen op de ophokplicht uitgewerkt voor roofvogels.

Daarbij zijn opnieuw een aantal activiteiten in open lucht met roofvogels mogelijk.

Hier vindt u een document dat het FAVV hierover op zijn website heeft geplaatst en dat via diverse kanalen aan de roofvogelhouders is verspreid.

Vogelgriep: de ophokplicht van pluimvee geldt nog steeds voor het hele grondgebied!

Vanaf 15/11 moet pluimvee opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien u slechts enkele kippen houdt. Deze maatregel is voor onbepaalde duur van kracht. Voederen en drenken van de dieren moet verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat contact met wilde vogels onmogelijk is.

Blijf op de hoogte van de situatie via de website van het FAVV.

maandag 22 februari 2021 10.09 u.