Versoepeling procedure sloop- en herbouwpremie

Met de sloop- en heropbouwkorting van 7.500 euro wil de Vlaams minister van Energie vervangbouw stimuleren buiten de 13 kernsteden, waar u voor sloop en heropbouw aanspraak kunt maken op 6 procent BTW.

De Vlaamse regering heeft beslist om de aanvraagprocedure voor de sloop- en heropbouwkorting te vergemakkelijken. De sloop- en heropbouwkorting is ingevoerd op 1 maart en geldt in principe voor vergunningen aangevraagd vanaf 1 oktober 2018 tot eind oktober 2019. Maar de aanvraagprocedure blijkt voor vele rechthebbenden onduidelijk of te streng, waardoor zij de korting dreigen mis te lopen. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters wil de aanvraagtermijnen nu versoepelen: “De bedoeling van de sloop- en heropbouwkorting is om vervangbouw door energetische gebouwen te stimuleren. Als de korting haar doel voorbij schiet vanwege een te complexe procedure, is het niet meer dan logisch dat we die versoepelen.”

Met de sloop- en heropbouwkorting van 7.500 euro wil Vlaams minister van Energie Lydia Peeters vervangbouw stimuleren buiten de 13 kernsteden, waar je voor sloop en heropbouw aanspraak kan maken op 6 procent BTW. De korting kwam er op 1 maart en geldt voor sloop- én heropbouwvergunningen die zijn aangevraagd in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019.

Meer info: www.energiesparen.be

donderdag 4 juli 2019 14.31 u.