Verordening lozing huishoudelijk afvalwater en verplichte aansluiting openbare riolering septische putten

Meer info

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 8 juni 2010
Online op 4 april 2018