Jaagpad Herent wordt vernieuwd, volg de omleiding

Voor een beter comfort voor de jaagpadgebruiker vernieuwt De Vlaamse Waterweg van 21 oktober tot eind december het jaagpad langs het Kanaal Leuven-Dijle tussen de Wijgmaalbrug en de omleidingsweg aan Cargill. Het jaagpad is tijdens de werken niet toegankelijk.

Op maandag 21 oktober start De Vlaamse Waterweg nv in Herent met werken langs het Kanaal Leuven-Dijle. Het jaagpad is er in slechte staat. Een gespecialiseerd aannemer vernieuwt het asfalt en voorziet het jaagpad van een kantboord. Het jaagpad maakt deel uit van fietssnelweg F8 Leuven-Mechelen.

De jaagpadgebruiker moet een omleiding volgen.

Het jaagpad zal voor de volledige duur van de werken niet toegankelijk zijn voor jaagpadgebruikers. Zij kunnen omrijden via Keulenstraat, Karrestraat en Zijpstraat. Signalisatieborden leiden hen voorbij de werken.

Als de werken volgens planning verlopen, zullen ze voor het einde van het jaar afgerond zijn. Hou er wel rekening mee dat de werken weersafhankelijk zijn. Bij lange periodes van neerslag, kan er vertraging optreden.
In het voorjaar van 2020 komt de zone tussen de zwaaikom en de Tildonksluis in Haacht aan de beurt. Het jaagpad zal daar over een lengte van ongeveer 750 meter worden aangepakt.

maandag 21 oktober 2019 10.08 u.