Vernieuwd premiereglement isolerende maatregelen

De gemeente voorziet al langer in een premie voor inwoners die isolerende maatregelen treffen in hun woning. Op 8 september 2020 werd tijdens de gemeenteraad een vernieuwd reglement goedgekeurd.

Zoals in het vorige premiereglement, kunt u een beroep doen op de aanvullende gemeentelijke premie voor de volgende isolerende maatregelen:

  • dakisolatie of zoldervloerisolatie;
  • buitenmuurisolatie;
  • spouwmuurisolatie;
  • vloer- en kelderisolatie;
  • binnenmuurisolatie.

Alle voorwaarden, de werkwijze en het bedrag van de premie kunt u terugvinden op de gemeentelijke website www.herent.be/subsidies-en-premies.

Wat zijn de nieuwigheden?

In de nieuwe versie van het reglement wordt een tweejaarlijkse indexering toegepast waardoor de subsidie voor alle maatregelen (behalve binnenmuurisolatie) als volgt is aangepast:

  • 54 euro (i.p.v. 50 euro) voor een geïsoleerd oppervlakte tot 50 m²;
  • 108 euro (i.p.v. 100 euro) voor een geïsoleerd oppervlakte tussen 51 m² en 100 m²;
  • 162 euro (i.p.v. 150 euro) voor een geïsoleerd oppervlakte tussen 101 m² en 150 m²;
  • 216 euro (i.p.v. 200 euro) voor een geïsoleerd oppervlakte vanaf 151 m².

De subsidie voor binnenmuurisolatie bedraagt voortaan 17 euro per m² (i.p.v. 15 euro).

Om de administratieve last voor de inwoners te beperken is eveneens een vereenvoudigde aanvraagprocedure opgenomen in het reglement. De gemeentelijke premie is een aanvulling op de analoge premies van de netbeheerder Fluvius. Tot voor kort moesten daarvoor echter 2 afzonderlijke aanvragen worden ingediend bij de beide instanties. Door het nieuwe reglement kan men nu op het digitale aanvraagformulier van Fluvius aangeven dat alle relevante info gedeeld mag worden met de gemeente Herent. Daardoor hoeft u geen aparte aanvraag meer in te vullen voor de aanvullende gemeentelijke premie.

De gemeente kiest voor digitalisering: alle gemeentelijke premieprocedures binnen het thema ‘wonen en omgeving’ zijn in een digitaal jasje gestoken. U kunt alle digitale aanvraagformulieren terugvinden op de gemeentelijke website. Het gaat om de premies voor woningisolatie beheer en gebruik van regenwater en aanleg van een geveltuin. Dat maakt de procedures heel wat eenvoudiger en sneller. Wie liever geen digitale aanvraag doet, kan nog altijd een papieren versie vragen aan het onthaal van de Kouter.

Indien u verder nog vragen hebt in verband met de gemeentelijke premies kunt u steeds terecht bij duurzaamherent@herent.be.

maandag 21 september 2020 10.27 u.