Verloren of gestolen identiteitskaart (niet-Belg)

Diefstal of verlies van je vreemdelingenkaart moet je onmiddellijk melden bij de politie. Een afspraak maken kan via hun website.

Een nieuwe vreemdelingenkaart aanvragen doe je op afspraak bij de dienst burgerzaken. Een afspraak maken kan via de blauwe knop rechts bovenaan.

Hoe gaan we te werk?

 • Je kunt het beste altijd (bij verlies én diefstal) een beroep doen op DOCSTOP. Die helpdesk staat dag en nacht in dienst van iedereen die het verlies of de diefstal van zijn kaart wil melden. Overal ter wereld kun je bellen naar het gratis nummer 00800 2123 2123 (of naar 32 2 518 2123 als het 00800-nummer niet bereikbaar is).
 • Eerst controleert men of je wel degelijk de eigenaar van het document bent. Daarna blokkeert de operator je eID. Op die manier kan niemand zich identificeren of een elektronische handtekening plaatsen met jou eID en word je geen slachtoffer van frauduleus gebruik van je identiteitsdocument. Bovendien kun je via de dienst CHECKDOC nagaan of je identiteitsdocument bij de overheden bekend staat als gestolen, verloren, verlopen, ongeldig of niet uitgereikt.
 • Je identiteitskaart wordt geannuleerd en er moet zo snel mogelijk een nieuwe worden aangevraagd. Daarvoor kom je naar de dienst burgerzaken.

Burgerzaken werkt enkel na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

 

Kostprijs

 • 22 euro afhankelijk van het type kaart voor een gewone procedure.
 • 127 euro voor een spoedprocedure (dag +1, beschikbaar na de middag, in De Kouter, indien aangevraagd voor 15u).

Wij geven de voorkeur aan een elektronische betaling. Aan de balie kun je daarom betalen met bancontact of met een kredietkaart.

Reglement

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Wat meebrengen?

 • het attest van verlies of diefstal dat je kreeg van de politie (Bijlage 12)
 • een pasfoto (er is een pasfotocabine aanwezig in De Kouter die je voor je afspraak kunt gebruiken).