Verkoop van eID-Kaartlezers - retributie

Digitaal is de toekomst. Steeds meer contacten tussen burger en overheid gebeuren via het internet. Om officiële documenten te kunnen opvragen of indienen moet de burger zich hierbij identificeren met zijn of haar elektronische identiteitskaart (eID). Daarvoor heb je een geschikte - door de overheid gecertificeerde - kaartlezer nodig.

Voor wie

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de eID kaartlezer.

Kostprijs

Per kaartlezer bedraagt de retributie 17 euro.

Meer info

Nr. aantekening register: 2002/0006

Gemeenteraadszitting: 20.12.2022

Datum bekendmaking website: 30.12.2022

Datum aantekening register: 30.12.2022