Verkeersreglement Herent

Het verkeersreglement van Herent (officieel "aanvullende reglementen op het wegverkeer") bestaat uit vier grote onderdelen:

  • gemeentewegen (reglementen die gelden in een weg/straat die de gemeente beheert)
  • gewestwegen (reglementen die gelden in een weg/straat die het gewest beheert)
  • gebiedsdekkend (bebouwde kom, blauwe zone, schoolomgeving, woonerf, zone 30/50 of parkeerverbod)
  • gemeentegrensoverschrijdend (waarbij de maatregel doorloopt in de naburige gemeente)

Een maatregel die voor een zone geldt, bevat een omschrijving van de zone en wordt niet herhaald in de maatregel van elk van de wegen.