Verkeersreglement - gebiedsdekkende maatregelen

Aanvullende verkeersreglementen i.v.m. gebiedsdekkende maatregelen

  • 3.1 bebouwde kom
  • 3.2 blauwe zone
  • 3.3 schoolomgeving
  • 3.4 woonerf
  • 3.5 zone 30
  • 3.6 zone 50
  • 3.7 zone met parkeerverbod
  • 3.8 zone met parkeerverbod voor voertuigen met een maximaal toegelaten gewicht
  • 3.9 zone parkeer- en stilstandverbod

Daarnaast kunnen er ook per straat nog andere reglementen gelden, zowel voor gemeentewegen als gewestwegen.

Bijlage