Verkeerscirculatie Veltem

Met een lichte wijziging in de verkeerscirculatie in Veltem wil de gemeente de Haachtstraat en de schoolomgevingen ontlasten en de levenskwaliteit verhogen.

Het nieuwe verkeerscirculatieplan in Veltem is van start gegaan op 19 oktober 2015 en na 5 maanden geëvalueerd en toegelicht op een infovergadering. Intussen heeft politiezone HerKo in het kader van het circulatieplan in Veltem verschillende snelheidsmetingen uitgevoerd, zowel voor als tijdens de nieuwe regeling.

Op de gemeenteraad van 13 maart 2018 zijn verkeersmaatregelen goedgekeurd (agendapunt 10 van 13 maart 2018). Onderstaand vind je de plannen voor Overstraat, Haachtstraat, Hollestraat, Dorpsplein, Pastoor De Clerckstraat.