Verkavelen of verdelen

Verkaveling

Verdeel je een stuk grond in verscheidene stukken bouwgrond om ze te verkopen of te verhuren? Dan heb je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

Verdeling

Bij een verdeling splits je van een perceel een stuk grond af dat niet bebouwd of verkaveld kan worden. Voorbeeld: je splitst een stuk tuin af om de tuin van een aangrenzend stuk grond te vergroten.