Verkavelen of verdelen

Verkaveling

Verdeelt u een stuk grond in verscheidene stukken bouwgrond om ze te verkopen of te verhuren? Dan hebt u een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

Verdeling

Bij een verdeling splitst u van een perceel een stuk grond af dat niet bebouwd of verkaveld kan worden. Voorbeeld: u splitst een stuk tuin af om de tuin van een aangrenzend stuk grond te vergroten.