Verhoogd risico voor vogelgriep

Hebt u pluimvee? Om de dieren te beschermen tegen de dodelijke ziekte moeten voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden.

Er zijn in de afgelopen week verscheidene besmettingen met vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels in West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. De geografische spreiding en gelijkaardige vaststellingen in Noord-Frankrijk wijzen erop dat er in heel het land vogelgriep circuleert bij wilde vogels. Dat maakt het risico op besmetting van pluimvee overal in België erg groot.

Voorzorgsmaatregelen sinds 15 november 2021

Daarom heeft de minister beslist om enkele voorzorgsmaatregelen op te leggen, zowel voor professionele houders als voor hobbyhouders. Deze maatregelen zijn sinds 15 november 2021 van kracht.

  • De belangrijkste daarvan voor hobbyhouders zijn de verplichting om alle
    pluimvee af te schermen en alle pluimvee en andere vogels nog enkel binnen
    of onder netten te voederen en te drenken.
  • Loopvogels, roofvogels, sportduiven en andere sier- en zangvogels moeten op dit ogenblik nog niet afgeschermd worden.
  • Meer informatie leest u in onderstaand document (als bijlage).

Meer informatie vindt u ook op: https://www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep/

U vindt een korte video die het belang van de maatregelen onderstreept om ons pluimvee te
beschermen op https://www.onderdeloep.be/wil-je-gezond-gevogelte_wij-ook/

maandag 22 november 2021 14.52 u.