Vergunning voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer (taxivergunning of IBP-vergunning)

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente waar je gevestigd bent. De vergunning is 5 jaar geldig. 

Vanaf 01/01/2020 is er een nieuwe regeling van toepassing in verband met het individueel bezoldigd personenvervoer (straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer). Voor het uitbaten ervan heb je een vergunning nodig van de gemeente waar je deze dienst wilt uitbaten.

Je kan deze aanvragen via de online applicatie van de Vlaamse Overheid

Centaurus 2020

Voorwaarden

Voor het uitbaten van een taxidienst is een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig. Afhankelijk van het type vervoer dat je wil uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden. 
met deze vergunning kan men 4 diensten naar keuze aanbieden:

Straattaxi

 • Met een vergunning voor straattaxi mag je in heel Vlaanderen jouw taxidienst uitbaten.
 • Je vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar jouw exploitatiezetel gevestigd is.
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. Je moet zelf jouw tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele taxi-app.
 • Met een straattaxi mag je niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s komen.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.

Standplaatstaxi (In Herent zijn er momenteel geen taxistandplaatsen)

 • Als je een standplaatstaxi wil uitbaten, vraagt je, naast jouw vergunning, een aparte machtiging aan.
 • De tarieven voor standplaatstaxi’s zijn vastgelegd (zie reglement).
 • Standplaatstaxi’s maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.
 • Standplaatstaxi’s mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met handopsteken.

Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis …) stel je bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur aaneensluitend.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

Openbaar-vervoertaxi

 • Openbaar-vervoertaxi’s kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (nog niet operationeel).
 • De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi’s worden binnen de vervoerregio bepaald.

Voertuigen

Ook de voertuigen van een taxidienst moeten aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 • De vergunning wordt alleen afgegeven aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft over een leasingovereenkomst. 
 • De vergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Per exploitant wordt maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen. 
 • De exploitant moet Nederlands spreken. Er is een overgangstermijn van 2 jaar na het afleveren van de vergunning om taalniveau B1 (niveau secundair onderwijs) te halen. In tussentijd is niveau A2 (niveau lager onderwijs) voldoende. 

Hoe aanvragen

 • De vergunning moet aangevraagd worden in de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is. Aanvragen gebeuren volledig digitaal via een online applicatie: online aanvragen.
 • Een machtiging voor een standplaatstaxi vraag je aan in de gemeente waar de standplaats gelegen is. (Herent heeft er momenteel geen)

Bewijsstukken per voertuig toe te voegen:

 • kopie van het verzekeringsbewijs (groene/witte kaart)
 • de verzekeringspolis
 • technische keuring
 • gelijkvormigheidsattest
 • inschrijvingsbewijs wagen
 • bewijsstukken terbeschikkingstelling voertuig(en), dit kan zijn:
  • aankoopfactuur + voldaan
  • overeenkomst voor aankoop op afbetaling
  • lease -of huurkoopcontract
 • origineel exemplaar van de dienststaat en vervoersbewijs van een testrit

toe te voegen documenten voor vergunning:

 • kopie identiteitskaart
 • uittreksel uit het strafregister (type 596.1-27 taxi-exploitant)
 • attest(en) fiscale lasten (een fiscaal attest afgeleverd door MinFin op naam van de rechtspersoon)
 • bewijs minimale kennis van het Nederlands
 • bewijs naleving sociale lasten (bewijs RSZ, kan je via internet aanvragen)

Kostprijs

tot 1 januari 2025: 250 euro voor voertuigen met een ecoscore van minstens
- 74 voor voertuigen met 5 zitplaatsen.
- 71 voor voertuigen met meer dan 5 zitplaatsen
- 61 voor voertuigen met meer dan 5 zitplaatsen die voldoen aan de definitie van minibus.

tot 1 januari 2030: 250 euro voor zero-emissievoertuigen

voor alle andere voertuigen: 350 euro

Vanaf 1/1/2020 zijn er minimale emissienormen voor voertuigen ingeschreven als taxivoertuig:

Afhandeling

 • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

Extra: verplichte bestuurderspas

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt of uitvoert op grondgebied van het Vlaamse Gewest, moet vanaf 1 juli 2020 in het bezit zijn van een bestuurderspas.