Verdeling van een grond

Bij een verdeling splits je van een perceel een stuk grond af dat niet bebouwd of verkaveld kan worden. Voorbeeld: je splitst een stuk tuin af om de tuin van een aangrenzend stuk grond te vergroten.

Hoe gaan we te werk?

De notaris vraagt de verdeling minstens 60 dagen voor de verkoop of ondertekening van de akte aan. Je krijgt een antwoord na ongeveer 30 dagen. De aanvraag bevat:

  • een duidelijk plan van de verdeling;
  • een attest dat de aard van de akte en de bestemming van de kavels vermeldt.