Verdeling van een grond

Bij een verdeling splitst u van een perceel een stuk grond af dat niet bebouwd of verkaveld kan worden. Voorbeeld: u splitst een stuk tuin af om de tuin van een aangrenzend stuk grond te vergroten.

Hoe gaan we te werk?

De notaris vraagt de verdeling minstens 60 dagen voor de verkoop of ondertekening van de akte aan. U krijgt een antwoord na ongeveer 30 dagen. De aanvraag bevat:

  • een duidelijk plan van de verdeling;
  • een attest dat de aard van de akte en de bestemming van de kavels vermeldt.
Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 5 april. De mailberichten worden wel onregelmatig gelezen, maar NIET behandeld behoudens uitzonderingen. Hebt u een uiterst dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.