Verbod op kampvuren en open vuren wegens droogte

De laatste dagen heeft de gemeente te kampen met een droogteperiode. Na advies van de brandweer is het bij besluit van de burgemeester verboden om bepaalde activiteiten uit te voeren zolang de droogte aanhoudt.

Volgende activiteiten zijn verboden:

  • het houden van kampvuren of andere open vuren (bv. vuurkorven e.d.), op de Mollekensberg en op andere locaties in gemeente Herent.
  • Het afsteken van vuurwerk.
  • Het gebruik van onkruidbranders.

Barbecuestellen dienen op een onbrandbare grond geplaatst te worden zodat hete kolen geen grasbrand veroorzaken. Ook blusmiddelen (emmer water, zand) moeten worden voorzien.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag waarop dit wordt bekendgemaakt (6 juli 2018) en geldt tot het einde van de droogteperiode, welke zal worden vastgesteld bij besluit van de burgemeester.

Graag verwijzen wij ook door naar bijkomende informatie van de preventiedienst van de brandweer:

Pas op met open vuur en wees spaarzaam met water:
https://www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/pas-op-met-open-vuur-en-wees-spaarzaam-met-water/

Onkruidverbrander:
https://www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/onkruidverbrander/

Brandveilig ook buiten:
https://www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/ook-buiten/

Veilig bbq:
https://www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/veilig-barbecueen/
https://www.veiligbarbecuen.be/

vrijdag 6 juli 2018 8.41 u.