Veilig een pintje drinken op het terras van de horeca

Vanaf 8 mei mag de horeca opnieuw openen, zij het voorlopig enkel buiten op de terrassen. Lees verder in dit bericht aan welke richtlijnen u zich moet houden als horecaondernemer, personeel, als klant of als leverancier. Geniet ervan, maar hou het veilig en gezond!

Algemene gezondheidsmaatregelen

 • Maximum 4 personen aan tafel, behalve indien het over personen gaat die onder hetzelfde dak wonen.
 • Openingsuren beperkt van 8 tot 22 uur.
 • Bediening aan de bar is niet toegestaan.
 • Chirurgisch mondmasker verplicht voor personeel.
 • Mondmasker verplicht voor klanten bij verplaatsingen.
 • Regelmatig handen wassen.
 • Afstand van 1,5 meter maximaal respecteren.
 • 1,5 meter tussen tafelgezelschappen.
 • Verplicht zittend buiten consumeren.
 • Geluid toegestaan tot maximaal 80 dB.
 • Klanten mogen NIET in binnenruimte, tenzij om:
  • gebruik te maken van het sanitair;
  • om te wandelen naar het terras als dit op geen andere manier toegankelijk is;
  • om de rekening te betalen aan de kassa, met respect voor de afstandsregels.

Definitie open terras

Een open terras is een onderdeel van een inrichting die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of cateringonderneming dat gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan:

 • waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden aangeboden;
 • moet minstens over één volledige zijde geopend zijn ongeacht de weersomstandigheden;
 • mag aan de open zijde NIET deels afgesloten worden, zoals bv. met windscherm of zonnewering.

Terrassen in een gesloten publieke ruimte (zoals een winkelcentrum) vallen hier niet onder.

Aanvullende richtlijnen 

 • De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafelgezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.
 • Er wordt alleen aan tafels bediend, dus géén statafels of walking lunches of -diners. Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Klanten dienen tevens aan hun eigen tafel te blijven zitten. Bediening aan de bar is niet toegestaan.
 • De verkoop van alcoholische dranken in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, blijft verboden vanaf 20 tot 5 uur 's morgens, met uitzondering van de verkoop aan klanten van de terrassen van een horecazaak tot aan het sluitingsuur.
 • Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 meter zo goed mogelijk na te streven. Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen om dit te ondersteunen/om de circulatie te organiseren (vaste, duidelijke gemarkeerde wacht- en looppaden buiten en binnen in de horecazaak).
 • Afficheer bij de ingang van de zaak de regels die van toepassing zijn op de klanten (signalisatieplan, in de nodige talen en eventueel met pictogrammen) en breng ze van tevoren in herinnering.
 • Werk zoveel mogelijk met reservatie

Meer info

 • Het protocol is beschikbaar via www.heropstarthoreca.be (website van Horeca Vlaanderen).
 • Blijven van toepassing: Ministerieel Besluit (eerstdaags verwachten we het nieuwe wijzigingsbesluit), de ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ (FOD WASO) en de ‘Gids voor de heropening van de handel’ (FOD Economie, voorlopig laatste aanpassing dateert van 26 april).
 • Het protocol bevat richtlijnen voor ondernemers, personeel, leveranciers en gasten. Het vermeldt eerst de algemene richtlijnen (geldig voor alle horecavormen) en splitst die daarna op per horecavorm: hotels & logies, eetgelegenheden en drankgelegenheden.
 • Het protocol kan aangepast worden in functie van eventuele verstrengingen/versoepelingen en ingeval het Ministerieel Besluit andersluidende bepalingen bevat (dat eerstdaags zal beschikbaar zijn).
woensdag 5 mei 2021 13 u.